Basisregels bij fitness

Waar we in het channel Beginnen met fitness ingaan op de theoretische onderbouwing van training en voeding in relatie met jouw lichaam, gaan we in het channel Basisregels fitness dieper in op de theorie. Onderwerpen die hier aan bod komen hebben met name een wetenschappelijke onderbouwing en kunnen bijdragen voor wanneer je verder gevorderd bent. Zo gaan we in op de relatie spierpijn en resultaat en behandelen we een aantal fitness specifieke onderwerpen zoals, hypertrofie, de typen spiervezelsspiergeheugen en spierpomp. Naast de fitness specifieke onderwerpen behandelen we hier teven de minder zware onderwerpen zoals het effect van kreunen bij fitness en sport in het algemeen, uiteraard met een wetenschappelijke onderbouwing.

Fitness: de basisregels

Het channel Basisregels fitness is bedoeld voor de sporter die het station van beginner is gepasseerd en verder gevorderd is. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn vaak sport specifiek en hebben een wetenschappelijke onderbouwing. Ons doel is altijd om het wetenschappelijke aspecten zo te vertalen dat de artikelen begrijpelijk en leesbaar blijven. Naast de theoretische onderwerpen komen artikelen die een iets luchtiger karakter hebben hier tevens aan bod, die we vervolgens toetsen aan wetenschappelijk onderzoek.