COACH LOGIN

Fitness: de basisregels

Het channel Basisregels fitness is bedoeld voor de sporter die het station van beginner is gepasseerd en verder gevorderd is. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn vaak sport specifiek en hebben een wetenschappelijke onderbouwing. Ons doel is altijd om het wetenschappelijke aspecten zo te vertalen dat de artikelen begrijpelijk en leesbaar blijven. Naast de theoretische onderwerpen komen artikelen die een iets luchtiger karakter hebben hier tevens aan bod, die we vervolgens toetsen aan wetenschappelijk onderzoek.