Disclaimer

FITsociety.nl is een website van Fitsociety BV hierna te noemen Fitsociety. Fitsociety verleent toegang tot het webadres https://www.fitsociety.nl/ en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ondanks de aandacht en zorg die er besteed wordt aan de samenstelling van de artikelen is het mogelijk dat er informatie onvolledig of onjuist gepubliceerd wordt.

Fitsociety behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Fitsociety.

Beperkte aansprakelijkheid

Fitsociety spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fitsociety. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Fitsociety oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fitsociety nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Fitsociety is ook niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade wanneer informatie gebruikt wordt middels Fitsociety.nl

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fitsociety en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fitsociety, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo’s. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.