sleutel tot succes

Visualisatie, De Sleutel tot Succes

Wanneer je de onlangs verschenen biografie van Arnold Schwarzenegger leest, merk je dat Arnold een simpele formule had om zijn doelen te bereiken. Gevoed door een brandend verlangen om te ontsnappen uit zijn geboortedorp in Oostenrijk keek hij op naar idolen zoals Reg Park en Steve Reeves, die bodybuilding gebruikten om een filmcarrière op te starten, en iets hadden bereikt in deze wereld. De wereld waarin zijn idolen leefden vormde een groot contrast met het naoorlogse Oostenrijk, waarin de verloren oorlog ervoor zorgde dat werkeloosheid, depressies en armoede zich als een plaag verspreidden over het land. De ambitieuze Schwarzenegger had andere plannen die hij, geïnspireerd door zijn idolen, iedere dag levendig voor zich zag terwijl hij zijn ogen dicht hield.

In een recent interview merkte hij op dat hij al op jonge leeftijd grote dromen had, en een groot talent had om zijn ambities op een levendige manier te visualiseren, alsof zijn dromen al waren uitgekomen. Schwarzenegger zegt dat hij zijn toekomstvisie zo helder in zijn hoofd had en voor zich zag, dat hij 100% geloofde dat hij zijn droom door middel van hard werk, en door te doen wat daar ook maar voor nodig was, tot werkelijkheid kon laten worden.

Dit geloof in zichzelf en het brandende verlangen dat hij had om zijn doelen te bereiken, gaven hem de motivatie om zelfs tijdens zijn militaire dienst na een zware 12-urige werkdag nog eens 3 uur te trainen voor een bodybuildingwedstrijd in

Stuttgart, die hij won. Dit was het begin van het succes van Arnold in alle gebieden waarin hij succesvol wilde worden: als bodybuilder, acteur en als politicus.

Visualisatie is niet alleen door Arnold Schwarzenegger gebruikt om succes te verkrijgen. Je hoort atleten zoals Mike Mentzer, Jay Cutler en Kai Greene vaak praten over visualisatie, en het duidelijk voor je zien wat je dromen en ambities.

Reg Park
Arnold met zijn jeugd idool Reg Park

Maar wat is nu precies het geheim achter visualisatie?

We gaan in dit artikel bekijken hoe visualiseren en het creëren van een geloof in jezelf jou kan helpen om een droomfysiek te ontwikkelen, of om succes te krijgen op vele andere gebieden. We gaan wat velen “the power of the mind” noemen ontrafelen, en er achter komen wat precies het grote geheim is achter visualisatie, en het geloven in jezelf.

“Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve”

Bovenstaand statement is afkomstig van Napoleon Hill, een auteur die in 1937 het boek “Think and Grow Rich” schreef. Hill had twintig jaar van zijn leven besteed aan het zoeken naar een antwoord op de vraag waarom de super-succesvolle mensen van zijn tijd zo succesvol waren geworden. Na het interviewen van mensen zoals Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie en vele honderden anderen kwam hij tot de conclusie dat deze mensen allemaal één ding gemeen hadden: zij waren allemaal wat hij noemde “praktische dromers”. Voordat deze mensen succesvol waren geworden, hadden zij een brandend verlangen om succesvol te worden, en geloofden zij absoluut dat ze succesvol zouden gaan worden.

Maar hoe ontwikkel je deze manier van denken en de opvattingen die we “geloven of vertrouwen in jezelf” noemen eigenlijk?

Volgens Hill is het vertrouwen en geloven in jezelf en in je doelen niets meer en niets minder dan een bepaalde manier van denken.

Ieder mens op aarde heeft de mogelijkheid om deze manier van denken te ontwikkelen. Ieder idee, plan of doel kan in het onderbewustzijn van de mens geplant worden door een frequente herhaling van gedachten, en door te visualiseren wat je wilt bereiken, waardoor je een geloof in jezelf ontwikkeld, aldus Hill.

Wat Arnold Schwarzenegger deed toen hij visualiseerde dat hij naar Amerika ging om een beroemde bodybuilder te worden, was het bedriegen van zijn onderbewustzijn.

Hij zag zijn doelen voor zich alsof hij deze al bereikt had, waardoor hij de opvatting ontwikkelde dat hij deze daadwerkelijk kon bereiken, waardoor hij begon te geloven in zichzelf op momenten waarop anderen dat niet deden (zijn ouders, vrienden en familie verklaarden hem voor gek toen hij zijn levensambitie uitsprak om een beroemde bodybuilder en acteur te worden).

Maar wat heeft deze manier van denken die we “geloof” noemen en het hebben van zulke opvattingen over je eigen mogelijkheden eigenlijk te maken met het bereiken van je doelen?

“Those who believe they can do something and those who believe they can’t are both right.”

Niemand zal de bovenstaande uitspraak ontkennen, en in al zijn eenvoud geeft deze uitspraak precies aan waarom het zo belangrijk is om de opvatting te ontwikkelen dat je al je dromen en ambities kunt realiseren, net zoals Arnold Schwarzenegger dat kon. Opvattingen zijn namelijk simpelweg niets meer dan de “bril” waardoor wij de wereld bekijken. Anthony Robbins beschrijft ze zelfs als “het kompas en de kaart” die ons leiden richting onze doelen, en ons de zekerheid geven dat we ze kunnen bereiken.

Kooptip

Wanneer iemand niet gelooft in zichzelf, is dat als het hebben van een auto zonder motor erin. Wanneer je echter wél gelooft in je eigen kunnen, en in ons geval in onze mogelijkheid om het fysiek van onze dromen te ontwikkelen, vind je de kracht om de acties te ondernemen die deze visie tot realiteit kunnen maken.

Krachtige opvattingen helpen je om te zien wat je precies wilt bereiken, en geven je de energie om dit te bereiken. Ze geven je de kracht om bijvoorbeeld die 250 kg te squatten, of die onmogelijke deadlift van 200 kg uit te voeren, omdat jij een brandend verlangen hebt om jouw droomfysiek te ontwikkelen, en je en 100% zeker weet dat jij dit fysiek in de toekomst gaat hebben, en weet dat iedere set en iedere herhaling jou dichter bij dit fysiek brengt.

Dreaming is believing

Tot nu toe is de toon van dit artikel abstract, maar het geloven in jezelf is absoluut geen magie. Het hebben van een opvatting en een geloof in jezelf is niets anders dan het hebben van een interne representatie, een manier waarop je in je hoofd een voorstelling maakt van iets, waardoor je een bepaalde emotionele staat oproept bij jezelf (zoals woede of verdriet). Wanneer je bijvoorbeeld thuis zit, en je partner is een half uur te laat, kun je daardoor de opvatting hebben dat hij of zij een aanrijding heeft gehad, of dat er iets ernstigs is gebeurd.

Door deze interne representatie (of opvatting) zul je erg opgelucht zijn wanneer je partner eindelijk binnenkomt, en hem of haar vrolijk om de nek vliegen. Stel je voor dat je een andere opvatting hebt, en gelooft dat je partner te laat thuis is omdat hij iets te lang met zijn secretaresse bij het kopieerapparaat heeft doorgebracht, zal je gedrag heel anders zijn wanneer hij eindelijk binnenkomt dan in het eerdere voorbeeld! Je geeft op dat moment een andere boodschap aan je zenuwstelsel, waardoor je ander gedrag vertoont.

De reden waardoor het gedrag van deze personen verschilde was omdat zij andere opvattingen hadden, en dus in een totaal andere emotionele staat verkeerden. Denk je eens in wat voor een gedrag iemand vertoont die niet gelooft dat hij eindelijk die 100 kg kan bankdrukken. Zal hij een heldhaftige poging ondernemen, en al zijn energie en wilskracht steken in het omhoog drukken van die 100 kg? Waarschijnlijk niet. Onze opvattingen zijn niets anders dan interne representaties die ons gedrag bepalen. Wanneer je gelooft in succes, zal de kans daarom groter zijn dat je dit succes bereikt. Wanneer je gelooft in falen, zullen deze boodschappen aan je brein ervoor zorgen dat je geen succes ervaart, omdat deze opvatting je gedrag leiden

Het is belangrijk om je te realiseren dat je opvattingen over je eigen kunnen bepalen wat voor gedrag je vertoont, en dus wat voor resultaten je zult behalen. Dit betekent echter niet dat iemand die gelooft in zichzelf niet kan falen. De geschiedenis laat echter wél zien dat mensen met krachtige opvattingen over hun capaciteiten ondanks tegenslagen keer op keer blijven terugkomen, omdat zij geloven dat zij op de lange termijn succesvol zullen zijn. Onthoud: wanneer je zegt dat je iets kunt, of dat je iets niet kunt, zul je in beide gevallen gelijk hebben. De vraag is welke opvattingen het beste zijn om te hebben, en jou ondersteunen in het bereiken van jouw doelen op sportief gebied.

“Seeing is achieving”

Het voorbeeld van Arnold Schwarzenegger en het monumentale werk van Napoleon Hill maken duidelijk dat het ontwikkelen van de opvatting dat je in staat bent om je doelen te bereiken, en je “geloof in jezelf” ontwikkeld kan worden door middel van visualisatie.

Succesvolle mensen zoals Arnold Schwarzenegger zijn succesvol geworden omdat zij in staat waren om bij henzelf de absolute zekerheid te ontwikkelen dat zij succesvol zouden worden, ook al wees niets in die richting en kregen zij uit geen enkele hoek de steun of het vertrouwen dat nodig is om je dromen te verwezenlijken. Dankzij het levendig visualiseren van hun doelen ontwikkelden zij een onovertroffen geloof in henzelf, en waren zij in staat om met een groot zelfvertrouwen de geïnspireerde acties te ondernemen die hen dichter bij de realisatie van hun dromen bracht.

Dit is iets dat jij ook kunt doen! Wanneer je een ideaal beeld hebt van hoe jij eruit wilt zien, en niets erop wijst dat jij dit ooit gaat bereiken, creëer dan een geloof in jezelf, net zoals Schwarzenegger dat deed.

Creëer het lichaam van jouw dromen in jouw bewustzijn, en visualiseer hoe je eruit wilt zien, en hoe je dankzij hard werk, duizenden trainingen en goede maaltijden op een dag dat lichaam zult hebben.

Op die manier ga je op den duur geloven in jouw visie, en zullen deze gedachten je opvattingen en je acties gaan beïnvloeden die jouw sportieve doelen tot werkelijkheid kunnen maken.

Op dezelfde manier creëerde de Italiaanse kunstenaar Michelangelo het standbeeld van David. Voordat hij uit een blok marmer het standbeeld hakte, staarde hij er drie jaar naar. Toen iemand hem vroeg wat hij deed bij het blok marmer zei hij: “Ik ben aan het werken”. Drie jaar later werd dat blok marmer het standbeeld van David.

michelangelo-david

Het standbeeld is een tijdloos kunstwerk dat is gemaakt omdat zijn maker een brandend verlangen had om het te produceren, en het al in het bewustzijn van Michelangelo bestond, waardoor hij bleef geloven in zijn gave waarmee hij dit blok marmer kon veranderen in een tijdloos kunstwerk. Hij deed dit op dezelfde manier waarop top-bodybuilders visualiseren, en trainen om een droomfysiek te ontwikkelen.

Visualisatie als sleutel tot succes

Wat we van dit alles kunnen leren is dat het ontzettend belangrijk is om een beeld, een visie te hebben van het fysiek dat jij wilt gaan ontwikkelen. Net zoals het moeilijker is om een puzzel in elkaar te zetten zonder dat je een beeld hebt gezien van de voltooide puzzel, kun je geen doel bereiken wanneer je niet weet wat het is, of hoe het eruit ziet. Volgens Anthony Robberts gebeurt er dan ook iets onbegrijpelijks wanneer je een duidelijke interne representatie hebt van je doelen, en programmeer je op die manier je lichaam en je bewustzijn om deze doelen te bereiken.

Wanneer je visualiseert is dit precies wat je aan het doen bent: je creëert eerst een beeld in de interne wereld, waarna je dit beeld door middel van acties kunt creëren in de externe wereld. Door te visualiseren wat je wilt bereiken, zorg je ervoor dat ons brein al eens ervaart hoe het is om bijvoorbeeld het fysiek van onze dromen te hebben, waardoor je een gevoel van zekerheid ontwikkelt dat je dit doel kunt bereiken. Deze nieuwe opvatting over jouw mogelijkheden, gevoed door het brandende verlangen dat jij hebt om het lichaam van jouw dromen te ontwikkelen, geeft je de brandstof die je nodig hebt om de gruwelijke sets af te ronden die je spieren laten groeien, en de discipline om de juiste maaltijden te eten, dag in dag uit.

We hopen dat je dankzij dit artikel op zijn minst overtuigd geraakt bent van de kracht van het visualiseren van je bodybuildingdoelen, en het daarmee ontwikkelen van een geloof in jezelf en in je ambities. Geloof niet in de opvatting die veel mensen hebben dat succesvolle mensen een of ander mysterieus geschenk hebben waardoor zij veel hebben kunnen bereiken. Als jij een brandend verlangen hebt om jouw talenten te ontwikkelen, omdat jij iets te delen hebt met de wereld of iets te bewijzen hebt aan jezelf kun jij deze ambitie cultiveren!

De energie die Arnold Schwarzenegger en andere kampioenen tot hun beschikking hadden kan van jou zijn. Ieder mens bezit namelijk een bepaalde wil, een bepaalde drive die ons diep van binnenin motiveert om te handelen.

De mogelijkheid om deze wil op te roepen is afhankelijk van de opvattingen die we hebben over ons eigen kunnen, en de redenen die we hebben om een bepaald doel te bereiken.

Door te visualiseren kun jij dezelfde opvattingen over jouw capaciteiten ontwikkelen op dezelfde manier als Arnold Schwarzenegger dat deed. Houd dus vast aan jouw visie, en zie iedere dag voor je wat jij precies wilt bereiken.

Om af te sluiten met de woorden van Mike Mentzer:

“Hold on to that noble vision. Don´t betray that fire. Give it shape, reality and purpose. Let your muscles serve as an expression of your victorious will and your glorious reason. Don´t just be a bodybuilder –be the greatest bodybuilder you can visualize yourself to be”.

Ben jij een personal trainer?

Ga dan gratis aan de slag met ons trainingsplatform

Ontdekken

Plaats een reactie