Een plant waar de werking door verschillende onderzoeken wordt bewezen en ontkracht is tribulus terrestris. Tribulus Terrestris wordt in de Chineze geneeskunde gebruikt als aphrodisiac evenals in andere Aziatische culturen staat de plant bekend als een middel om de sexuele drift te verhogen. Het draagt in het chinees de naam ‘baj ju li’ en het zou helpen bij het verhogen van het libido. Daarnaast staat de plant bekend voor de schijnbare positieve werking op de groei van de spieren. Door de jaren heen zijn er veel onderzoeken uitgevoerd naar de werking van de tribulus plant en de effecten ten gunste van de libido en de testosteronspiegel.

Oorsprong Tribulus Terrestris

De plant tribulus terrestris groeit voornamelijk in warme en tropische gebieden. Daarnaast kun je de plant vinden in Australie, grote gebieden in Afrika, Azie en in het zuidelijke deel van Europa. Binnen de droge gebieden van een woestijn gedijt de plant erg goed. De naam van de plant stamt uit het Latijn, waar het woord “Tribulus” letterlijk vertaald “probleem” betekent.

Toepassing Tribulus Terrestris

Tribulus terrestris groeit op droge plekkenIn veel verschillende culturen werd de plant gebruikt voor meerdere toepassingen. Zo werd de plant in de Chineze geneeskunde gebruikt om de werking te stimuleren van:

  • Nieren
  • Lever
  • Spijsvertering
  • Hoge bloeddruk
  • Libido

In de sportwereld wordt aangenomen dat het verhogen van het libido, door middel van de positieve werking van het testosteronniveau, suppletie met tribulus tot een positieve invloed op de spiergroei zou kunnen leiden.

Spiergroei

Tribulus zou een positief effect kunnen hebben op het testosteron niveau, waardoor het de libido stimuleert. Door de aangenomen stijging van het testosteron kan de plant een mogelijk anabool effect hebben. De theoretische gedachte hierachter is dat de plant het LH hormoon verhoogt wat door de hypofyse geproduceerd wordt. De hoeveelheid LH hormoon heeft een positief effect op het niveau testosteron.

Onderzoeken naar Tribulus Terrestris

In een studie in de jaren ’70 werd aangetoond dat de tribulus plant een positief effect had op het versterken van het libido. Deze potentieverhogende werking komt mede tot stand vanwege het effect op het stikstofmonoxide niveau. Dit niveau neemt toe door het slikken van tribulus, waardoor het de vaatwanden uitzet en de bloeddruk verlaagd. Dit bevordert de doorstroming. Daarom vind je dit kruid ook in veel potentiepillen want tribulus versterkt de vorming van een erectie. Doordat de vaatwanden uitzetten, komt de doorstroming van het bloed in de penis op gang. De erectieverbetering komt dus tot stand tot een betere bloedsomloop, niet door een verhoging van het testosteron, wat lang werd aangenomen.

In een onderzoek dat recenter werd gedaan door de Universiteit van Nebraska, werd geconcludeerd dat de werking van Tribulus Terrestris voor sportieve doeleinden nihil is. De plant zou niet bijdragen aan meer spiermassa, of meer kracht. Tijdens een onderzoeksperiode van 8 weken, werden 15 sporters getest met een dagelijkse dosis van 3,21 miligram tribulus per kilo lichaamsgewicht en een andere groep kreeg een placebo toegediend. Na de periode van 8 weken bleek dat de placebo groep meer repetities konden uitvoeren op de leg press dan de groep die dagelijks tribulus toegediend kregen.

Supplementation with tribulus does not enhance body composition or exercise performance in resistance-trained males.

Conclusie

Tribulus is net als fenegriek, een kruid waarvan de effecten vaak onderwerp van discussie zijn geweest. De verschillende onderzoeken door de jaren heen hebben de positieve invloed op het libido meermalen bewezen. Dit heeft nagenoeg weinig effect op de spiergroei, wat uit recentere onderzoeken blijkt. Doordat Tribulus een positief effect heeft op de vaatwanden kan het een goed middel zijn wanneer je kampt met potentieproblemen. De aanname dat het een positief effect zou hebben op de testosteronspiegel is niet bewezen uit recentere onderzoeken. Wil je meer spiergroei realiseren dan is suppletie met tribulus daar minder voor geschikt.

Referenties

  • Antonio J, Uelmen J, Rodriguez R, Earnest C. The effects of Tribulus terrestris on body composition and exercise performance in resistance-trained males.