Een van de bekendste termen om gewicht uit te drukken in lichaamslengte is de Body Mass Index, of beter bekend als BMI. Het is een index waarbij het lichaamsgewicht wordt uitgedrukt in verhouding tot de lengte van het lichaam. De berekening is vrij eenvoudig en daarom wordt het ook veelal toegepast: deel het lichaamsgewicht in kilo’s door de lichaamslengte in meters en deel die uitkomst nog eens door de lengte.

De indicatie wat deze index vervolgens weergeeft is een schatting of je kans loopt op gezondheidsrisico’s. Grofweg schets de BMI namelijk de hoeveelheid lichaamsgewicht. Een veel gemaakte fout is dat de Body Mass Index staat voor het vetpercentage, dat is zeker niet het geval. BMI geeft niet je vetpercentage weer. De Body Mass Index wordt ook wel¬†queteletindex (afgekort QI) genoemd.

BMI berekenen

Om de BMI te berekenen hebben we een aantal gegevens van het lichaam nodig, namelijk geslacht, gewicht, leeftijd en lengte. Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben over het algemeen een hoger vetpercentage dan mannen. Daarnaast is de BMI index geldig voor volwassenen van 18 tot 70 jaar. Omdat niet elk mens hetzelfde is geld voor sommige groepen mensen van Aziatische afkomst een andere waarde qua grenswaarden. Zo geldt ook voor kinderen een andere grenswaarde. De verklaring is hiervoor dat deze een andere lichaamsbouw hebben. Indien er bij deze bevolkingsgroepen en kinderen ongezonde waarden vertoond worden kan men spreken van een verhoogd risico op gezondheidsklachten.

Indien je waarde lager wordt dan 18 dan is het advies vaak om te proberen aan te komen in lichaamgewicht. Wanneer de BMI tussen 18,5 en 25,5 ligt wordt dat vaak gezien als een gezonde index en wordt het vaak aanbevolen om dit gewicht te handhaven. De grensgevallen aan de bovenkant liggen rond de 30. Indien de BMI boven de 30 uitkomt is het advies vaak om te proberen af te vallen, omdat gezondheidsrisico’s zoals hartziekten, vaatziekten, hoge cholesterolwaarden dan om de hoek liggen.

Nadelen BMI Berekenen

Natuurlijk zijn er bij het berekenen van BMI waardes ook nadelen. Een van de voor de hand liggende nadelen is dat er vanuit gegaan wordt dat elk lichaam hetzelde gebouwd is en dat vervolgens de waarde tussen lengte en gewicht aan kan geven of iemand een gezond gewicht heeft of last heeft van ondergewicht of overgewicht. Hier wordt voorbij gegaan aan specifieke groepen zoals sporters wiens lichaam zich kenmerkt door veel vetvrije spiermassa. Vaak hebben sporters volgens de BMI berekening last van overgewicht. Dit is natuurlijk absoluut niet juist en dat maakt een BMI meting voor sporters onnauwkeurig. Maar ook andersom kan het voorkomen. Mensen met een gezond gewicht kunnen volgens deze calculatie toch uitkomen op een uitkomst dat wijst op overgewicht. In een onderzoek dat in 2008 is gepubliceerd blijkt dat 25% van de mensen in een testgroep in een BMI calculatie uit zou komen met overgewicht als uitkomst. Met een lichaamsvetmeter bleek dit percentage hoger dan 40% te zijn. Dus wil je echt weten hoe gezond je gewicht is ten opzichte van je lengte, meet dan je vetpercentage met behulp van een lichaamsvetmeter.

Een ander nadeel van de BMI is dat er niet wordt gekeken naar de bouw van iemands lichaam. In een ander artikel hebben we de verschillende lichaamstypes, ectomorf, mesomorf en endomorf omschreven. Iemand met een ectomorf bouw kan veel vet hebben en volgens de BMI calculatie alsnog uitkomen op een gezonde score. En andersom kan het ook gelden voor een endomorf met weinig lichaamsvet, die kan alsnog uitkomen op een ongezonde score.

BMI uitslag

 
18.5 of lager Ondergewicht
18.5 tot 25 Normaal Gewicht
25 tot 30 Overgewicht
30 en hoger Obesitas

BMI ouderen

De BMI is een index die als richtlijn dient voor volwassenen tussen de 18 en 70 jaar. Er zijn voor mensen boven de 70 jaar andere waarden en daarom richtlijnen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er een relatie ligt tussen de Body Mass Index en sterfte bij ouderen. Uitkomsten van deze onderzoeken wijzen erop dat de laagste sterfte bij ouderen optreed indien de BMI hoger ligt dan de BMI voor volwassenen. Dat zou kunnen betekenen dat er op latere leeftijd andere richtlijnen aangehouden dienen te worden.

Omdat bij ouderen veel verandereingen plaatsvinden in lichaamsbouw, vetpercentage en algehele gezondheid is een ander advies dan BMI op zijn plaats. De medische grondslag is dan ook om op gewicht te blijven en voldoende te bewegen om op die manier spiermassa te behouden. Afvallen is alleen te adviseren indien dit in overleg met de arts is goed bevonden.