Fitness Interviews

In het channel interviews komen alle interviews die wij mogen doen aan bod. Dit kunnen de interviews zijn met de fitness modellen die we een aantal vragen stellen om meer inzicht te geven achter het resultaat wat je op de foto’s ziet, maar dit kunnen ook de interviews zijn met de vele professionals die wij tijdens diverse gelegenheden en beurzen mogen doen. Met de interviews willen we een beter beeld geven van wat elk individu drijft om dat te doen wat hij of zij doet en op welke manier dat tot het gewenste resultaat brengt. Immers, er zijn meerdere wegen die tot Rome leiden en dit geldt nog meer als het aankomt op de individuele training filosofieën en theorieën die men nastreeft.