fbpx

Wie zijn wij en wat doen we?

Wij zijn FITsociety B.V. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we Persoonsgegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom. Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.fitsociety.nl (de Website), onze online applicatie FITsociety (de App) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies. We noemen alle hier genoemde wetgeving gezamenlijk de Relevante Wetgeving.

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij Persoonsgegevens. Met het begrip Persoonsgegevens wordt de informatie bedoeld waarmee je als persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Ook verwerken wij bijzondere categorieën van Persoonsgegevens, zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst kan blijken en gegevens over biometrische gegevens en gezondheid. Deze bijzondere categorieën van Persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van je Persoonsgegevens?

Fitsociety is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze privacy policy tref je onze contactgegevens en de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken we ze?

Om gebruik te maken van onze Website, Apps en Diensten hebben wij een aantal Persoonsgegevens van jou nodig. Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat we ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen als we ze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst, als we ze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke plicht, als we er een gerechtvaardigd belang bij hebben of als je ons toestemming hebt gegeven.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevens Doeleinde(n) Grondslag
Klanten met een account
Contactgegevens:Voor- en achternaam en e-mailadres.Als je een account bij ons wilt aanmaken is het verplicht deze Persoonsgegevens te verstrekken, zodat wij onze Dienst kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens om:-        voor jou een persoonlijk account op ons platform te maken;-        jou op de juiste manier te benaderen in correspondentie;-        contact met je op te nemen;-        voor het versturen van de nieuwsbrief. Je kan je altijd afmelden voor de nieuwsbrief. –        Uitvoering van de overeenkomst-        Gerechtvaardigd belang
Persoonlijke accountgegevens:Naam, geboortedatum, woonplaats, profielfoto.  Om alles uit onze Dienst te halen kan je zelf ervoor kiezen om je profiel volledig in te vullen.  Wij gebruiken deze gegevens om:-        voor jou een persoonlijk account op ons platform te maken. –        Toestemming
Fit Paspoort:Trainingsdoel, aantal jaren actief, aantal trainingsdagen per week, lengte, gewicht, streefgewicht, vetpercentage, voedingsinname, BMI, allergieën, slaapregistratie calorieverbruik, informatie met betrekking tot type, frequentie en intensiviteit van fysieke bewegingen, vochtmetingen, fysieke metingen, geslacht, beroep en schoenmaat. Het is je eigen keuze om jouw profiel aan te vullen met deze Persoonsgegevens. Met een volledig ingevuld profiel kan je alles uit onze Dienst halen. Je kan deze Persoonsgegevens op een later moment invullen, wijzigen of verwijderen. Wij gebruiken deze gegevens om:-        jou in staat te stellen alleen of samen met een sportaanbieder een persoonlijk trainings- en/of voedingsschema op maat te maken en bij te houden;-        jou optimaal te kunnen coachen om jouw sportieve doelen te behalen;-        jouw persoonlijke sportdagboek bij te houden. –        Toestemming
Locatiegegevens:IP-adres en gps- coördinaten. Je kan via jouw webbrowser of in de App toestemming geven om jouw locatie te delen. Wij gebruiken deze gegevens om:-        jou te koppelen aan een sportaanbieder bij jou in de buurt. –        Toestemming
Bestanden:Foto’s, media en andere bestanden. Je bepaalt zelf of je deze gegevens wilt verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens om:-        jou in staat te stellen alleen of samen met jouw sportaanbieder de progressie van jouw trainings- en voedingsschema bij te houden. –        Toestemming
Chatberichten:Voor- en achternaam en inhoud chat zoals foto’s, media en andere bestanden.Je bepaalt zelf of je gebruik maakt van deze Dienst. Wij gebruiken deze gegevens om:-        je makkelijk in contact te brengen met jouw sportaanbieder;-        je optimaal te kunnen coachen door jouw sportaanbieder door contactmomenten en de voortgang van jouw sportdoelen bij te houden en terug te kunnen lezen. –        Toestemming
Betaalgegevens:
Surfgegevens:Surfgedrag op onze Website Wij gebruiken deze gegevens om:-        onze Website en App optimaal te laten functioneren en te verbeteren waar nodig. –        Gerechtvaardigd belang
Beoordeling van App of sportaanbieder:Voor- en achternaam en beoordeling. Je bepaalt zelf of je een beoordeling of feedback geeft. Wij gebruiken deze gegevens om:-        de kwaliteit van de sportaanbieder te bepalen. –        Toestemming
Marketingonderzoek en/of prijsvragenVoor- en achternaam en e-mailadres. Je mag vrijwillig aan een marktonderzoek of prijsvraag deelnemen. Wij gebruiken deze gegevens om:-        een marktonderzoek te doen;-        een prijsvraag organiseren en de prijswinnaar bekend te maken. –        Toestemming
Als je een reactie achterlaat via ons reactieformulier op de Website
Contactgegevens:–        Voor- en achternaam en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens om:-        contact met jou op te kunnen nemen wanneer je een reactie plaatst onder een blog of nieuwsbericht. –        Toestemming

Waarom mogen wij Persoonsgegevens verwerken?

Er zijn verschillende grondslagen uit de Relevante Wetgeving op basis waarvan wij jouw Persoonsgegevens mogen verwerken.

 1. Uitvoering van de overeenkomst: sommige Persoonsgegevens, zoals contactgegevens, zijn noodzakelijk om de overeenkomst die we met jou aangaan uit te voeren.
 2. Toestemming: sommige Persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, zijn nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van onze Diensten. Wij verwerken deze gegevens alleen als je deze gegevens uit eigen beweging en vrije wil aan ons verstrekt. De verwerking geschiedt daardoor met jouw toestemming.
 3. Gerechtvaardigd belang: de verwerking van sommige Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je een account aanmaakt op onze App of een reactie achterlaat op onze Website.

Persoonsgegevens van derden die je aan ons verstrekt:

Het is ook mogelijk dat je Persoonsgegevens van andere personen aan ons verstrekt. We willen je er graag op wijze dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze persoon akkoord is met het verstrekken van zijn Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij slaan jouw Persoonsgegevens op in beveiligde servers van Digital Ocean in Nederland. Daarnaast maken wij gebruik van de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • Beveiliging van de gegevens conform de ISO 27001 norm
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben

Bewaartermijn

We bewaren jouw Persoonsgegevens niet langer dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We verwijderen jouw Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen. Wij zullen dan ook al jouw Persoonsgegevens opgeslagen onder jouw account verwijderen wanneer jij je account verwijdert of ons een e-mail stuurt met het verzoek je Persoonsgegevens te verwijderen.

Met wie delen wij jouw Persoonsgegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw Persoonsgegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw Persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners voor: gegevensopslag, facturatie, boekhouding, berichtendienstapplicatie en het versturen van nieuwsbrieven. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Derden

Wij delen jouw Persoonsgegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw Persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de Persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de Persoonsgegevens van jou hebben gekregen.

Wij delen jouw Persoonsgegevens met de sportaanbieder waarmee jij in contact wilt komen via onze App. Voor vragen over hoe de sportaanbieder omgaat met jouw Persoonsgegevens kan je direct met de betreffende sportaanbieder contact opnemen of de privacy policy van de sportaanbieder raadplegen.

Als wij een wettelijke plicht hebben om jouw Persoonsgegevens te delen, zullen wij dit ook doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

Doorgifte

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website en in onze App kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We maken op onze Website gebruik van functionele cookies en analytische cookies. We gebruiken functionele cookie om de Website goed te laten functioneren en jouw Persoonsgegevens te bewaren wanneer je een account aanmaakt. Een analytisch cookie wordt gebruikt om de Website te verbeteren en de informatie te bieden die voor elke websitebezoeker interessant en belangrijk is. Wij maken hierbij gebruik van Google Analytics. We hebben ervoor gezorgd dat Google Analytics privacy vriendelijk is ingesteld waardoor jouw Persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijzigingen privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, maar ook in het geval van vragen, opmerkingen of zorgen over de manier waarop wij jouw Persoonsgegevens verwerken, kan je een e-mail sturen naar [email protected].

Contactgegevens

FITsociety B.V.
Zadelmakerstraat 22 B
1991JE Velserbroek
Website: www.fitsociety.nl
KVK: 89565045
BTW: NL865022987B01
Functionaris gegevensbescherming: de heer M.S. Wessels

Laatste update: 14 november 2023