fbpx

Deca Durabolin: kuur werking en resultaten

Geschreven door Kenneth Nwosu
Geschatte leestijd: 14 minuten

Deca-Durabolin is één van de populairste anabool-androgene-steroiden (AAS).  Het wordt gezien als een “redelijk mild type” AAS. Deca Durabolin is geen snelwerkend AAS zoals bijvoorbeeld Dianabol, maar heeft ook minder kans op bijwerkingen waardoor het voor een langere periode gebruikt kan worden.

Deca Durabolin

Deca Durabolin is (het merknaam van) een aangepaste vorm van Nandrolon. Daarom eerst een uitleg over dit hormoon waarvan de scheikundige naam 19-nortestosteron is. De naam verklapt al dat dit een op  testosteron gebasseerd molecuul is. 19-nor slaat op het feit dat van dit testosteronmolecuul een koolstofatoom is verwijderd (op de 19e positie). Het komt in het menselijk lichaam van nature voor, maar in zeer kleine hoeveelheden (zo’n 0.4 ng/ml). Dit is ongeveer 50 keer zo weinig als Testosteron. De mate waarin een AAS anabool (weefselbouwend) is ten opzichte van de mate waarin het androgeen (“vemannelijkend”) is, heet de “anabool/androgeen ratio”. De maatstaf hiervoor is Testosteron dat als referentiewaarde de ratio 100:100 (of 1:1) heeft gekregen. De anabool/androgeen ratio van Nandrolon is 125:37. Het heeft dus meer anabole eigenschappen dan Testeron, maar werkt veel minder androgeen.

Voordelen Deca Durabolin

Al sinds de 60-er jaren zoekt men naar producten die dezelfde of betere spieropbouwende eigenschappen hebben als Testosteron, maar met minder bijwerkingen. De nare bijwerkingen van Testosteron (als toegediende AAS) hebben verschillende oorzaken. Deze bijwerkingen hebben vaak te maken met de androgene werking van testosteron (het versterken van de mannelijke eigenschappen), de omzetting in het vrouwelijke estradiol en de omzetting in DHT (dihydrotestosteron). Nandrolon heeft al deze bijwerkingen in veel mindere mate.

Ten eerste wordt het minder omgezet naar estradiol. Deze omzetting zorgt normaal voor vochtretentie, acne en nare zaken zoals “bitchtits”, gynaecomastie. Nandrolon wordt 5 keer minder omgezet in estradiol dan testosteron!

Bovendien zet het niet om in DHT, maar in het zwakkere androgene  dihydronandrolone waardoor de kans op bepaalde bijwerkingen zoals kaalheid, huid- en postaatklachten verminderd wordt. Tenslotte is Nandrolon, mede door het niet omzetten in DHT (dat veel androgener is dan testosteron) minder androgeen dan Testosteron waardoor ook hieraan gerelateerde bijwerkingen zoals prostaatvergroting minder vaak voorkomen.

Nandrolon levert nog een paar voordelen op. Het levert verhoogde agressie op waardoor je harder en intensiever kan trainen. Hiernaast verhoogt het het niveau van het groeihormoon IGF-1. Dit draagt mogelijk bij aan de hoge anabool/androgeen ratio. Hiernaast vergroot het de activiteit van androgene receptoren wat spiergroei stimuleert.

De voordelen van Nandrolon

 • Nandrolon veroorzaakt weining bijwerkingen door de lage aromatiserende werking, het feit dat het niet wordt omgezet in DHT en (mede hierdoor) lage androgene werking. Er wordt 5 keer minder omgezet in estradiol dan bij testosteron het geval is.
 • In een studie onder vrouwen na de menopauze bleek nandrolon de collageen synthese te bevorderen wat bijdraagt tot sterke aanhechtingen en gewrichten. In een ander onderzoek bleek nandrolon-decanoaat inhoud aan mineralen in botten te verbeteren. Dit verklaart waarom gebruikers ervaren minder last van gewrichts- en aanhechtingsklachten te hebben waardoor ze pijnvrij(er) kunnen trainen.
 •  Nandrolon verhoogt de stikstofretentie, de mate waarin de cellen meer stikstof vasthouden dan afstaan. Dit draagt in grote mate bij aan droge spiermassa. Onderzoek toonde aan dat zowel een lage dosis van 65mg/week als een hoge dosis van 200mg/week aanzienlijke stikstofretentie veroorzaakte (33-52 gram in 14 dagen). Dit leide tot 0.5kg tot 0.9kg winst aan droge massa per week. Het lichaamsgewicht nam in totaal toe met gemiddeld 4.9kg (+/- 1,2kg) waarvan 3.1kg (+/- 0.5kg) aan droge massa. De prestaties tijdens cardio op een loopband werden ook verbeterd.
 • Een onderzoek onder HIV+ patiënten die 200-600mg/week kregen (200mg week 1, 400mg week 2 en 600mg week 3) liet geen negatieve bijwerkingen zien op het totale en LDL-cholesterol, triglyceriden, en gevoeligheid van insuline. HDL (het “goede cholesterol”) nam af, maar niet in die mate dat dit het totale cholesterol verslechterde. Of dit kwam doordat LDL (het “slechte cholesterol”) daalde, is niet duidelijk. Bovendien bleek Nandrolon het immuunsysteem te versterken.

In de genoemde onderzoeken werd steeds één type Nandrolon gebruikt, namelijk Nandrolon-decanoaat.

Esters voor een langere werking

Nandrolon zelf heeft een korte halfwaardetijd van 30-40 minuten. Dat betekent dat het elke 30-40 minuten de helft van zijn werking verliest. Dit komt doordat het zeer snel wordt afgebroken in het lichaam. Deze tijd kan worden verlengd door het hormoon aan te passen door toevoeging van een ester.

Nog even de uitleg over esters uit het algemene stuk over AAS. Door toevoeging van een organisch zuur aan het molecuul ontstaat een zogenaamde ester. Deze esterificatie zorgt ervoor dat de stof beter oplosbaar is in vet/olie en juist slechter in vocht. Het nestelt zich dan ook vooral in vetweefsel waar het geleidelijk wordt afgebroken en de verbinding met het organisch zuur wordt verbroken waardoor het dus weer wordt omgezet in het “moeder-steroïde-molecuul”, in dit geval Nandrolon. Dit zorgt voor een geleidelijke afgifte in het bloed (vocht) in plaats van een snelle beschikbaarheid met hoge pieken. De ester wordt altijd bevestigd aan de zogenaamde 17e positie waar normaal een hydroxide groep is bevestigd (OH).

De meest voorkomende esters zijn samengesteld uit koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen. In principe geldt dat hoe meer koolstofatomen de ester bevat, hoe beter deze oplosbaar is in vet en minder in water. Dit betekent dat producten met deze “langere” esters minder snel worden afgebroken (al zijn er uitzonderingen). Eerst moeten deze koolstofatomen van de ester worden afgebroken voordat de werkzame stof actief benut kan worden of “vrij” kan zijn. Vandaar hoe meer koolstofatomen hoe langer de halfwaardetijd. Nandrolon wordt met diverse esters verkocht (o.a. cypionaat, decanoaat en phenylpropionaat) die dus variëren in werkingsduur en snelheid. Deconoate piekt bijvoorbeeld langzaam en kan de waardes in het bloed tot wel 10 dagen en langer stabiel houden. Andere esters zoals phenylpropionaat pieken sneller, maar hebben (daardoor) ook een kortere halfwaardetijd. Korter(e) esters geven meer hormonen af per ingenomen dosis. Hoe langer de ester, hoe zwaarder deze weegt. 100ml. Nandrolon-Decanoaat levert ongeveer 60mg Nandrolon op. Dit is belangrijk om te weten om de dosis van verschillende soorten esters goed te kunnen bepalen. Andere verschillen kunnen zitten in de mate waarin vocht wordt vastgehouden (Nandrolone-decanoate, Deca-Durabolin) of juist aan droge massa wordt gewonnen (bijv. Nandrolone-phenylpropionaat, Durabolin) . Ik zal eerst  ingaan op het populaire Deca-Durabolin en daarna wat beknopter op de andere esters.

Nandrolon-decanoaat, Deca-Durabolin

De meeste tijd ben ik aan dit artikel kwijtgeraakt aan het achterhalen van de halfwaardetijd van Nandrolon met de decanoaatester. In de medische literatuur wordt vaak 6 dagen genoemd terwijl andere bronnen tot wel 15 dagen noemen. De endocrinoloog van de “anabolenpoli” verwijst naar Ergogenics en de dopingauthoriteit. Ergogenics is een zeer uitgebreide website over middelen die de prestatie verhogen, dus ook supplementen en AAS. Zij zijn erg goed in het vinden, bijhouden en volgen van relevante wetenschappelijke onderzoeken. Ergogenics verwijst op 1 pagina naar twee onderzoeken met verschillende halfwaardetijden, zowel 7 als 15 dagen. Omdat het juist de halfwaardetijd is die wordt beïnvloed door de populaire decanoaat ester vond ik het erg vreemd dat hier zoveel onduidelijkheid over is (vooral omdat ik ergogenics altijd erg nauwkeurig en goed onderbouwd vind).

Ik heb daarom naar zowel Ergogenics als de dopingauthoriteit een mail gestuurd met de vraag om opheldering. Dit bracht meteen een leuke discussie op gang met de mannen van Eigenkracht.nl (onderdeel van de dopingauthoriteit). Deze laatsten antwoorden met 6-8 dagen, maar ze vroegen zich af of ik deze informatie wel zou moeten willen plaatsen in een artikel. Bovendien zou ik niet meer in aanmerking komen voor de zogenaamde Cleane Kneiters, een initiatief van de dopingauthoriteit om natural trainende jongens die enige resultaat bereikt hebben het natuurlijk trainen te laten bevorderen. Hiervoor hadden wij eerder afgesproken nog eens contact over te hebben nadat ik nog wat meer foto’s van mezelf had gestuurd. Mijn foto’s en fysiek waren hiervoor prima, maar nu men een blik op mijn site had geworpen, oordeelde zij dat ik “pro anabolengebruik was” (alleen omdat ik me omstandigheden kan voorstellen waarin je gebruik overweegt!), “dat ik alleen maar gebruikende massa-monsters toon op de site” en (en toen was ik zo fucking pissed of en beledigd dat ik zowat door me keyboard heen typte in reply) “dat ik erg veel van hun site en die van Ergogenics geleend zou hebben”. Denk je nou echt dat ik van een site zou “lenen” die vind dat je geeneens de halfwaardetijd van een hormoon zou mogen vertellen? Juist omdat zij per definitie tegen gebruik zijn, zal je geen subjectieve informatie krijgen (voor zover mogelijk) en zijn zij voor mij totaal geen interessante bron van informatie over AAS. Misschien wel als je een gebruikende wedstrijdatleet bent die detectie wilt voorkomen. In dat geval: Foei! Van Ergogenics heb ik inderdaad gebruik gemaakt om sneller de juiste onderzoeken te vinden. Deze onderzoeks gegevens zijn echter  openbaar en vrij verkrijgbaar via Pubmed, een site waarop onderzoeksresultaten worden geplaatst.

Ik vond het wel grappig dat zij zeiden dat ik “pro gebruik ben” naar aanleiding van mijn stukje over AAS in het algemeen. Dit was grappig omdat over ditzelfde stuk op een forum iemand zei dat hij het stuk niet goed vond omdat het duidelijk was dat ik “tegen gebruik ben” (dat ben ik ook en het was ook de enige negatieve reactie). Eén en hetzelfde artikel waar twee tegenovergestelde meningen uit gehaald worden. Gezeik van beide kanten is voor mij een teken dat ik goed in het midden zit!

Gelukkig lieten de heren van Ergogenics mij niet in de steek. In mijn vraag aan hen gaf ik al aan dat zij vaak mijn go-to-guys zijn voor vraagstukken over supplementen en AAS. Zij gaven aan dat zij ook niet wisten wat het verschil in de diverse onderzoeken veroorzaakte, maar hielden o.a. rekening met verschil in methodologie zoals het verschil in in vitro/ ex vitro (in het lichaam getest of in een kweek). Hiernaast vermoed ik dat verschillen in de definitie van de halfwaardetijd ook een oorzaak kunnen zijn. Hun antwoord maakt in ieder geval duidelijk dat er geen duidelijk antwoord is.

In praktijk wordt meestal 7 dagen gehanteerd en wordt er wekelijks, maar soms ook om de 5 of 6 dagen geïnjecteerd.

Deca-Durabolin, of Deca, is de merknaam van de door het Nederlandse Organon verkochte Nandrolon-decanoaat.  Er worden vele Nandrolon-decanoaat producten aangeboden die ook vaak voor het gemak Deca of Deca-Durabolin worden genoemd, formeel echter betreft dit alleen het product van Organon dat wereldwijd het meest populaire en verkochte nandrolon-decanoaat is. Deca-Durabolin, in de sportschoolmond “Deca” is zoals gezegd erg populair. Veel van de populaire effecten zijn echter toe te schrijven aan Nandrolon en niet specifiek aan nandrolon-decanoaat en dus ook niet aan Deca-Durabolin. Het verschil met normale Nandrolon is dus de deconoaat ester. Deze ester heeft 10 (de naam “deca” wijst hier al op) carbongroepen. Hiernaast zie je de ester afgebeeld. Op iedere verbinding van twee lijnen en het uiteinde van een lijn waar geen andere letters (atomen) staan afgebeeld, is een koolstof atoom.   In de afbeelding eronder zie je hoe de ester aan Nandrolon verbonden is en ze samen Nandrolon-decanoaat vormen.

Het belangrijkste verschil ten opzichte van Nandrolon zonder ester is de halfwaardetijd. Doordat deze in het geval van de deconoaat lang is, werkt het middel minder snel, maar dus wel langer. Dit is een groot voordeel als je jezelf niet meerdere malen per week wilt prikken met zo’n fijne naald. De lange halfwaardetijd vormt ook een mogelijk nadeel. Door de relatief kleine winsten in spiermassa moet je het langer gebruiken, zo’n 16 weken of wat normaal lang is voor een anabolenkuur.

Bijwerkingen Deca Durabolin

Welke bijwerkingen zijn er dan wel?

 • Veel gebruikers maken vermelding van vochtretentie. Letrozole(Novartis) is een anti-aromatiserend product dat schijnt te helpen deze vochtretentie te verminderen. Dit gebeurt dus door verminderde omzetting in estradiol, maar ook door verlaging van reeds aanwezig oestrogeen. Dit doet vermoeden dat de vochtretentie tenminste deels te wijten is aan de beperkte aromatiserende werking van Deca. Hoewel het voor zowel de bulk- als cutfase kan worden gebruikt, lijkt het door de vochtretentie beter voor de bulkfase als je geen aanvullende middelen hiertegen neemt.
 • De vochtretentie kan ook een andere, vervelendere oorzaak hebben. Deca Durabolin (net als alle andere Nanrolone-producten) is namelijk een progestageen, een hormoon dat dezelfde eigenschappen (waterretentie en acne etc.) vertoont als progesteron en de progesteron receptor en progesteron met 20% verhoogt. Hierdoor mogelijke bijwerkingen lijken echter niet vaak voor te komen. Anti-progestagene producten lijken overig niet te helpen deze bijwerkingen te voorkomen, Nolvadex wel.
 • Deca Durabolin verlaagt testosteronniveaus’s! Slechts 100mg Deca Durabolin veroorzaakte in het hiernaast getoonde onderzoek een bijna 100% verlaging van testosteron! Het duurde ongeveer een maand na het stoppen met Deca voordat testosteron weer op het oude niveau was. Lage testeronniveau’s brengen weer andere problemen mee zoals verlaagde libido, impotentie, depressie etc. Daarom wordt vaak aangeraden Deca te stacken met een Testosteron-product (Testosteron met korte ester) waarbij 200mg testosteron wordt geadviseerd. Hou er ook rekening mee dat de eigen productie van Testosteron meer tijd nodig heeft naar gelang de kuur langer duurt. Ik vernam laatst van iemand die anderhalf jaar onafgebroken Deca had gebruikt. Dit is natuurlijk veel te lang. Het duurde vervolgens ongeveer even lang voordat zijn Testosteronproductie weer op gang kwam en hij zich niet meer “als een wijf voelde” (zijn woorden).
 • Nandrolon kan vaatvernauwend werken en hart- en vaatklachten veroorzaken. Zo bleek uit een onderzoek uit Egypte.

Deca Durabolin stacken

Deca Durabolin wordt soms gestacked (in combinatie gebruikt). Er kan dus gecombineerd worden met Testosteron. Indien de Testosteron tevens wordt gebruikt voor het anabole effect (dus ook voor spiermassa en niet alleen om de verminderde nivaus te voorkomen) wordt eenzelfde hoeveelheid aangeraden als je aan Deca Durabolin gebruikt. Hiernaast kan dus bijvoorbeeld Letrozole gebruikt worden tegen vochtretentie. Tenslotte worden Cabergoline en Bromocriptine soms aangeraden als anti-progestagene en -estrogene middelen.

Een andere veelvoorkomende reden om te stacken is het feit dat Deca langszaam werkend is. Vandaag spuiten betekent niet vandaag 20% extra bankdrukken, tenzij het tussen de oren zit natuurlijk (de gedachte dat je meer aankan, niet de Deca!). Daarom wordt vaak gestacked met korter werkende AAS. De meest bekende, door sommigen originele stack genoemd, is de Deca/D-Bol stack, Deca-Durabolin met het sneller werkende Dianabol.

Deca-Durabolin Kuur

Als kuur kan je redelijk veilig Deca Durabolin gebruikten tot 600mg/week gedurende 12-16 weken als je wilt bulken. Voor cutten kan je gedurende dezelfde periode van 12-16 weken beter 400mg/week gebruiken. Je moet dan dus wel iets gebruiken tegen vochtretentie. Een andere methode om de wekelijks dosis te bepalen is door je lichaamsgewicht te vermenigvuldigen met 4.4mg. Sommigen geven de voorkeur aan een op- en afbouw fase, bijvoorbeeld: 200 mg en 400mg in week 1 en 2, 600mg week 3 tot 12, dan afbouwen in week 13 tot 16 met respectievelijk 400mg, 200mg, 100mg en 50 mg.

Deca Durabolin en PCT’s

Post-Cycle-Therapy-producten (PCT’s) zijn vaak gericht op herstellen van de normale hormoonhuishuiding na beëindigen van een kuur dan wel het voorkomen van een grote terugval (mentaal en fysiek). Bij  Deca-kuren wordt aangeraden nog ongeveer 2 weken na beëindiging testosteron te blijven gebruiken, bij voorkeur met een langdurige ester. Dit om het gat te overbruggen waarin je niet meer profiteert van de anabole werking van Deca-Durabolin, maar nog steeds een testosterontekort hebt en dus feitelijk in slechter staat bent dan voor de kuur. Hiernaast nemen gebruikers soms producten als HCG of Nolvadex dan wel Clomid gebruiken om de hormoonhuishouding zo snel mogelijk te herstellen.

Deca Durabolin kopen

Nandrolon-decanoaat is één van de meest verkochte, zo niet dé meest verkochte, AAS. Het is ook één van de gemakkelijkst te verkrijgen AAS. Hoeveel kost een Deca Durabolin kuur? Dat hangt zoals bij alle AAS af van “je mannetje” gezien je niet de drogist binnenloopt en even een paar ampulletjes koopt. De orininele Deca Durabolin van Organon voor menselijk gebruik is duur (zo’n €8-€9 per ampul van 2ml). Deca bestemde voor gebruik door dierenartsen is goedkoper (zo’n 60 euro voor een fles van 10ml). Zoals ik echter al zei, hangt het vooral af van “je dealer” en zijn prijzen.

Nep Deca Durabolin

Let wel op! Er wordt erg vaak nep Deca aangeboden. In Nederland is eerder gebleken dat slechts 1/4 van de aangeboden Deca echt is. In de meeste andere gevallen was er sprake van onderdosering of een andere werkzame stof dan Nandrolone decanoate. Het is daarom belangrijk op een paar punten te letten om in het minst erge gevallen niet je geld uit te geven aan spul dat niets voor je doet en in het ergere geval betaalt voor verontreinig(en)de olie of andere bestandsdelen. Neppe versies zijn o.a. te vaak herkennen aan:

 • Het ontbrekende kiertje tussen het gele dekseltje en de metalen afsluiting (zie onder)
 • Te donker en te dik rubber in de nek van het flesje
 • Het label loopt niet geheel rond, goed te zien in de afbeelding hiernaast.
 • Het etiket heeft afgeronde, in plaats van vierkante hoeken
 • Zwart lettertype in plaats van donkergrijs
 • Dun lettertype “Dece-Durabolin” in plaats van dikgedrukt.
 • Het gele deksel is vaak, niet altijd, dikker in geval van neppe Deca.

Nadelen Deca-Durabolin

Naast de bijwerkingen heeft Deca-Durabolin een eigenschap die sommigen als nadelig zouden omschrijven namelijk dat het zeer maandenlang detecteerbaar is. Voor wedstrijdatleten is het daarom niet interessant. Maar als wedstrijdatleet gebruik je natuurlijk geen anabolen. Dat is immers valsspelen, toch……..toch? Het belangrijkste, vaak genoemde “nadeel” is dat het langzaam werkt. Dit lijkt me echter een keuze. Zoals gezegd wordt het vaak gestacked gebruikt met een ander sneller werkend product als kickstart van de kuur.

Medische toepassing Deca Durabolin

Deca wordt medisch toegepast o.a. ter behandeling van bloedarmoede door stimulering van de productie van rode bloedcellen. Deze toename van rode bloedcellen kan het uithoudingsvermogen verbeteren door een betere afvoer van melkzuur en meer afgifte van zuurstof. Bovendien is het bloed dan in staat om meer voedingsstoffen te transporteren naar spierweefsel om herstel te bevorderen. Hiernaast worden de niveau’s van glycogeen sneller aangevuld (zorgt voor meer energie). Tot slot verbetert Nandrolon ook de collageensynthese wat kan leiden tot beter functioneren van de aanhechtingen, gewrichten en verlichting van gewrichtspijn. Er zijn dan ook veel gebruikers die aangeven dat ze door Nandrolon beter zwaar kunnen trainen met minder ongemakken zoals blessures en vervelende, afleidende pijntjes.

Nandrolon – Deca-Durabolin verslavend?

Het verhaal dat ik vertelde over iemand die anderhalf jaar lang Deca gebruikte, geeft al een beetje antwoord. De enige reden dat hij dit deed, was omdat hij de terugval in kracht en spiermassa na een kuur niet kon verdragen. Dit is dan ook vooral een voorbeeld van mentale verslaving. Ik ken geen voorbeelden van fysieke verslaving en ontwenningsverschijnselen.

Nandrolon cypionaat

Zoals gezegd is decanoaat de populairste ester als toevoeging op Nandrolon. Er zijn echter diverse esters die hiervoor worden gebruikt en naast een andere halfwaardetijd ook voor andere verschillen kunnen zorgen. Nandrolon cypionaat (“cyp”) wordt ook wel eens snelle Deca genoemd. De cypionate ester heeft minder koolstofatomen (8 ipv de 10 van deca) en werkt daardoor sneller en heeft een kortere halfwaardetijd. De moleculaire formule is van nandrolon-cypionaat is C26H38O3. De moleculaire structuur zie je in de afbeelding hiernaast.

De cypionaat ester is minder geschikt voor medische toepassingen omdat deze dus sneller, maar ook minder lang werkt waardoor er vaker geïnjecteerd moet worden en er hogere piekwaarden zijn. Het voordeel voor bodybuilders is dat door de snellere en kortere werking een kuur “maar” 12 weken hoeft te duren in plaats van 16. Eén van de voordelen is dat de bijwerkingen ook korter duren. De eigen Testosteronproductie wordt sneller gestart en vrouwen die last hebben van de androgene werking zullen dit minder lang hebben (zij het nog steeds lang). Door de hogere piekwaarden kunnen bijwerkingen echter wel heftiger optreden.

Nandrolon-phenylpropionaat

Nandrolon-phenylpropronaat (“NPP of prop”) heeft een propionaat ester. Deze heeft een slechts 3 koolstofatomen (zie hiernaast) en is dus nog sneller werkend met een kortere halfwaardetijd en hogere piekwaarden. Hiervoor geldt dus nog vaker injecteren.

Wat is de beste Nandrolon ester?

Dat is niet zomaar te beantwoorden. Nandrolon decanoaat is zeker de populairste. Populair is echter niet altijd synoniem voor kwaliteit, kijk maar naar Justin Bieber. Nog een betere vergelijking zijn alle realityshow-celebrities die bekend zijn om het bekend zijn. Eenmaal op de buis krijg je naamsbekendheid en je bent een BNN-er terwijl je hiervoor vroeger nog over kwaliteiten of talent diende te beschikken of een belangrijke prestatie te hebben geleverd. Deca zit hier tussen in. Het heeft zijn waarde bewezen, waardoor de vraag gestegen is. Hierdoor is het aanbod vergroot waardoor de beschikbaarheid is vergroot. Door de grotere beschikbaarheid is vervolgens de populariteit weer gestegen en zo is het cirkeltje rond. De kortere esters zijn in veel mindere mate verkrijgbaar en er zijn dus ook minder succesverhalen over te horen. Er valt echter veel te zeggen voor de kortere esters.

Kort gezegd geldt dus voor kleinere/kortere esters:

 • Kortere halfwaardetijd, dus vaker injecteren (dit laatste zal voor velen als het grootste nadeel gelden)
 • Hogere piekwaarde
 • Meer Nandrolon per toegendiende ml. doordat de ester minder weegt. Hierdoor is een kleinere dosis nodig. “More bang for your buck”  zoals de Yanks zeggen.
 • Minder lang detecteerbaar
 • Kortere esters geven normaal meer kans op injectiepijn. Op injectieren en injetiepijn zal ik later nog eens uitgebreid ingaan. Hier voldoet echter te zeggen dat dezelfde korte esters die bij testosteron pijnklachten geven, bij Nandrolon minder vaak klachten geeft, zo blijkt uit reacties van gebruikers. Of dit door de Nandrolon zelf komt is onduidelijk. Waarschijnlijk komt het verschil door de oplossing waarin de nandrolon is opgenomen. Hoe meer alcohol ter desinfectie de oplossing bijvoorbeeld bevat ,hoe meer dit kan irriteren in de spier. Bij korte Testosteron esters kan dit zo pijnlijk zijn dat je de bewuste spier, vaak schouder, zelf niet eens kan trainen na de injectie.

FITsociety over anabolen

Al mijn kennis over AAS is theoretisch en op basis van diverse onderzoeken en andermans ervaringen. Zelf heb ik nooit de behoefte gehad anabole steroïden te proberen . Lees voor mijn persoonlijke argumentatie het algemene artikel over Anabole Steroiden.

Ik raad het gebruik af en raad je sterk aan goed te bedenken waarom je AAS wilt gebruiken, je goed te laten informeren over de mogelijke bijwerkingen van het specifieke product en dan de vraag te stellen of je zelf alle andere mogelijkheden hebt benut om je doel te bereiken voordat je naar AAS grijpt. Kijkend naar de mij bekende gebruikers geldt voor meer dan 90% dat zij nog jaren resultaat kunnen bereiken door veel meer uit voeding en manier van training halen. Zo heb ik meegemaakt dat iemand vertelde AAS te overwegen terwijl hij desgevraagd nog geeneens iets van creatine en de waarde van proteïne wist! Heb je je echt in de materie verdiept? Ken je de verschillende trainingsprincipes? Heb je de discipline en motivatie om de tijd en nodige energie in je training en voeding te stoppen? Is dit al jaren het geval en merk je nu dat de resultaten achterblijven, dan snap ik het al iets beter als je AAS overweegt (en nee heren van Eigenkracht.nl, dat maakt mij dus niet “pro-anabolengebruik).

Stel je dan echter ook meteen de vragen: “Voor wat (hoeveel kilootjes extra maken mij happy)?”. “Voor hoelang?”. En: “Zal ik na deze stap ooit nog tevreden kunnen zijn wanneer ik geen AAS gebruik?”. Ik beweer niet dat je na één kuur verslaafd bent, maar wel dat het risico hierop voor mij voldoende is om mijn natuurlijk opgebouwde lichaam te bewaken zoals een ongehuwde moslima haar maagdelijkheid (wordt verondersteld te bewaken). Hiernaast wil je gewoon trots kunnen zijn op hetgeen jij hebt opgebouwd zonder dat anderen al je resultaat toeschrijven aan het gebruik van anabolen. Lijkt mij erg irritant als je jaren traint, netjes op je voeding let en anabolen gebruikt om nog groter te worden en dan van zo’n aan de bank geplankte, kapsalon vretende bierbuik te horen krijgt:”Ooooh, maar zo kan ik het ook”.

Onthoudt: Je lichaam is een prachtsysteem dat in miljoenen jaren is ontwikkeld tot een nauwkeurig zelfregulerend mechanisme.

If it ain’t broke, don’t fix it!!

Waarom dan toch uitgebreid ingaan op AAS? Toen de dopingauthoriteit mij dezelfde vraag stelde, zei ik: De katholieke kerk probeert in Zuid-Afrika sex voor het huwelijk te voorkomen en verbiedt daarom het gebruik van condooms. Gevolg: onbeschermde sex en duizenden HIV-geïnfecteerden. Voor anabolen geldt mijns inziens hetzelfde als voor alle drugs namelijk dat alles valt of staat met voorlichting, maar dan wel (voor zover mogelijk) objectieve voorlichting. Dus niet alleen de schrikverhalen.

Disclaimer

Anabool Androgene Steroïden zijn bestemd voor medische toepassingen en dienen alleen gebruikt te worden in een medische omgeving door medisch gekwalificeerde personen voor een legitiem medische reden. De informatie op deze site geldt niet als vervanging voor het advies van een huisarts of andere medische professionals.

girl-2

Ben je op zoek naar een Coach of Personal Trainer?

 • Gratis matchingservice
 • Afgestemd op Jouw Unieke Behoeften
 • Expert coaches beschikbaar
Zoek voor mij een Coach
girl

Personal Trainer? Bekijk de Alles-in-één trainings- en voedingssoftware!

Geheel vernieuwde versie met alles wat je nodig hebt om je personal training nog persoonlijker te maken en je business te automatiseren.
Vanaf het voorjaar van 2024 beschikbaar voor iedereen, meld je aan voor een speciale lanceringskorting.

Aanmelden lanceringskorting
 • ababolen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer artikelen