fbpx

Fitness trends voor 2018

Geschreven door Kenneth Nwosu
Geschatte leestijd: 5 minuten

Een nieuw jaar betekent weer nieuwe trends, zo ook in de wereld van fitness. Ieder jaar bekijken we dan ook de verwachte trends voor het nieuwe jaar zoals voorspeld door de Worldwide Survey of Fitness Trends.

Fitness trends volgens fitness professionals

Voordat we ingaan op de top 20 wil ik eerst duidelijk maken hoe deze survey tot stand is gekomen. Het idee is om de professionals inzicht te laten verschaffen in verwachte fitness trends zodat andere professionals zich mogelijk kunnen heroriënteren als het gaat om nieuwe scholing en het aanbod van diensten. Er is aan fitness professionals wereldwijd gevraagd een score te geven aan verschillende invullingen van fitness. De categorieën waarin de stromingen zijn ingedeeld,  zijn echter niet altijd even duidelijk, vertonen soms een overlap en kunnen bepaalde populaire stromingen onderwaarderen of overwaarderen.

Behalve dat de categorieën mijns inziens niet al te handig gekozen zijn, kan je je afvragen in hoeverre de fitness professional zelf een objectief antwoord kan geven. Die kan immers geneigd zijn het eigen vakgebied hoog te scoren en ‘concurrerende stromingen laag scoren. Persoonlijk zou ik dan ook graag een dergelijke survey zien vanuit de consument. Dit is natuurlijk ook de beste tijd van het jaar om zoiets te doen. Al die mensen met goede voornemens hebben vast wel een idee hoe ze daaraan invulling willen geven.

 Top 20 trends fitness professionals

Met die achtergrond ingevuld, kunnen we naar de uitslag:

 1. High-Intensity Interval Training
 2. Group Training
 3. Wearable Technology
 4. Bodyweight Training
 5. Strength Training
 6. Educated, Certified and Experienced Fitness Professionals
 7. Yoga
 8. Personal Training
 9. Fitness Programs for Older Adults
 10. Functional Fitness
 11. Exercise and Weight Loss
 12. Exercise Is Medicine
 13. Group Personal Training
 14. Outdoor Activities
 15. Flexibility and Mobility Rollers
 16. Licensure for Fitness Professionals
 17. Circuit Training
 18. Wellness Coaching
 19. Core Training
 20. Sport-Specific Training

Op de top tien zullen we wat uitgebreider ingaan.

1. HIIT

Zoals ieder jaar moet ik als het over HIIT gaat een grote zwakte van de survey benoemen, namelijk het feit dat Crossfit hier is ondergebracht. Niet alle HIIT is echter Crossfit en niet alle Crossfit is HIIT. Crossfit had ook geplaatst kunnen worden onder ‘krachttraining’, ‘bodyweight training’ en ‘group training’ gezien het aspecten bevat uit al die categorieën. Uit de begeleidende teksten uit voorgaande jaren konden we echter afleiden dat Crossfit in de survey onder HIIT is geplaatst hoewel het woord Crossfit zelf ieder jaar wordt vermeden als de pest. De kritiek op Crossfit vinden we overigens wel onder HIIT wat mijns inziens niet terecht is voor HIIT (en volgens Crossfitters waarschijnlijk niet terecht voor Crossfit).

HIIT is dit jaar weer terug op de eerste plaats, terug van een derde plaats in 2017.

2. Group Training

Ook training in groepsverband is dit jaar gestegen vanaf een zesde plaats in 2017. Hieronder vallen verschillende soorten groepstraining zoals aerobics, spinning en verschillende soorten fitness-dans klassen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat yoga en core training apart vermeld worden terwijl deze vaak ook in groepsverband worden gegeven. Dat gold ook voor Zumba, inmiddels uit de lijst verdwenen door de gedaalde populariteit. Ik zou graag zien dat de verschillende mogelijke invullingen van een groepsles consequent apart gescoord worden. Dat geeft je als fitness professional veel meer inzicht. Nu weer je misschien dat je in je sportschool meer groepslessen moet aanbieden of je daar als trainer meer in moet verdiepen. Dan is het wel handig als je weet of je moet denken aan bijvoorbeeld spinning of aerobics.

3. Wearable Technology

In de eerste twee jaren dat wearables op de lijst verschenen, 2016 en 2017, stonden ze direct bovenaan. Dit jaar echter zijn ze twee plaatsen gedaald. Dat is misschien niet zo heel vreemd. De nieuwigheid is er misschien nu wel vanaf en de directe waarde van wearables is in diverse onderzoeken ter discussie gesteld, zowel qua betrouwbaarheid als bruikbaarheid. Wij hebben ook diverse wearables getest en iedere keer de vraag gesteld in hoeverre deze een (grote) toegevoegde waarde bieden. Tot nu toe komen we meestal niet verder dan ‘een leuk hebbedingetje dat misschien de motivatie wat verhoogt in mensen die moeilijk aan beweging toekomen’.

In de toekomst zal moeten blijken of de wearables zich verder ontwikkelingen van een fasion statement tot bruikbare en betrouwbare diagnostische middelen. Daarmee bedoel ik de juiste data, voor de juiste persoon, op de juiste wijze gepresenteerd.

4. Bodyweight Training

Calesthenics is al enkele jaren groeiend in populariteit hoewel het momenteel een subcultuur lijkt te blijven. Dat hangt overigens wel af van je invulling van ‘calesthenics’ of ‘bodyweight training’. Hier vallen immers ook de pushups onder die je misschien standaard na het opstaan doen. Ook de muscle ups in crossfit vallen hieronder.

Met de subcultuur bedoel ik de calesthenics specialisten die qua beleving van de sport eerder te vergelijken zijn met skaters, free runners en break dancers. Ook hier zou het dus handig zijn te weten in welk verband ‘bodyweight training’ in de survey wordt gezien.

Bodyweight training is twee plaatsen gedaald ten opzicht van vorig jaar.

5. Strength Training

Krachttraining blijkt een van de meer stabielere fitness trends te zijn. Dat is misschien ook niet zo heel verwonderlijk met een track record dat decennia beslaat en de duizenden sportscholen wereldwijd waar toestellen voor krachttraining het grootste deel van het oppervlak in beslag nemen.

Behalve de populariteit van krachttraining onder mensen die een gespierd lichaam willen hebben, krijgt de meerwaarde van krachttraining voor de gezondheid steeds meer bekendheid.

6. Educated, Certified and Experienced Fitness Professionals

En dit is dus het punt waarop ik me, nog meer dan gebruikelijk, aan de survey begin te ergeren. Ik zou namelijk echt niet weten wat het verschil is met de Personal Training op plaats 8.

Misschien noemen ze het apart omdat de hier bedoelde gecertificeerde professional ook in ander verband dan personal training zijn expertise kan overbrengen. Zoals groepstraining bijvoorbeeld, begeleiding in een sportschool, of zelfs als crossfit instructeur. Ik zie daarom niet waarom deze apart vermeld wordt gezien het niets zegt over de richting van sport.

7. Yoga

Kijk, dat is duidelijk! Dan weten we waar we het over hebben. Yoga is de laatste jaren een stabiele trend gebleken. Voor dit jaar staat het een plaatsje hoger dan vorig jaar.

8. Personal Training

Als ontwikkelaars van een Online Coaching App zijn we natuurlijk blij met het feit dat personal training sinds het begin van de survey in 2006 in de top 10 staat. We vroegen ons natuurlijk wel af in hoeverre de ontwikkelaars van de survey überhaupt oog hebben voor de ontwikkeling van online coaching.

9. Fitness Programs for Older Adults

Het afgelopen jaar heb ik veel geschreven over de voordelen van krachttraining voor ouderen naar aanleiding van recente onderzoeken. Waar krachttraining in deze groep vaak ondergewaardeerd werd, als onnodig of niet praktisch werd gezien, is nu duidelijk dat voldoende spiermassa op oudere leeftijd belangrijk is voor een normale functie. Door het verhoogde risicoprofiel in deze groep zijn specifieke programma’s gericht op ouderen een trend die we verwelkomen.

10. Functional Fitness

Een beetje overlap met de vorige omdat het vaak ouderen zijn die zich bewust worden van een gebrek aan kracht in de praktijk . Funtioneel fitness is training, vooral krachttraining, gericht op voldoende spiermassa om de normale taken in het dagelijks leven uit te voeren.

Wat denkt de sporter (in spé) zelf?

Zoals gezegd, lijkt mij een handigere benadering mogelijk. Aan de consumenten zelf vragen welke tak van fitness zij dit jaar van plan zijn uit te voeren. Onder herkenbare, duidelijke namen/categorieën weliswaar.

Misschien moeten we dat gewoon zelf maar doen:)

girl-2

Ben je op zoek naar een Coach of Personal Trainer?

 • Gratis matchingservice
 • Afgestemd op Jouw Unieke Behoeften
 • Expert coaches beschikbaar
Zoek voor mij een Coach
girl

Personal Trainer? Bekijk de Alles-in-één trainings- en voedingssoftware!

Geheel vernieuwde versie met alles wat je nodig hebt om je personal training nog persoonlijker te maken en je business te automatiseren.
Vanaf het voorjaar van 2024 beschikbaar voor iedereen, meld je aan voor een speciale lanceringskorting.

Aanmelden lanceringskorting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer artikelen