Kuiten trainen

Kuitspieren trainen

Het trainen van de kuitspieren is net als de benen vaak een ondergeschoven activiteit. Het wordt pas pijnlijk zichtbaar wanneer de eerste zonnestralen zich voordoen en een groot torse wordt overschaduwd door dunne benen met kleine kuiten. Wanneer we spreken over het trainen van de kuiten bedoelen we het ontwikkelen van de musculus gastrocnemius en de musculus soleus. De musculus gastrocnemius is een bi-articulaire spier wat inhoudt dat deze spier 2 gewrichten passeert en dus ook kan meebewegen met deze 2 gewrichten. De rechte dijbeenspier, de musculus rectus femoris, is ook een bi-articulaire spier. De musculus gastrocnemius is de grootste spier in de kuiten en is een tweekoppige spier. Zo bestaat deze uit een buitenste kop, de caput laterale en een binnenste kop, wetende de caput mediale. De belangrijkste functie van de kuitspieren is het buigen van het kniegewricht en het strekken van de voet. De Musculus soleus ligt onder deĀ musculus gastrocnemius. Samen vormen ze de driehoofdige kuitspier: musculus triceps surae. Hieronder kun je lezen hoe je deze spiergroep het beste kunt ontwikkelen. AlleĀ kuitspieroefeningenĀ kun je hier vinden.