Geschatte leestijd: 2 minuten

In veel Europese landen waaronder Nederland heeft de overheid fitnessclubs gesloten om coronabesmettingen te voorkomen. Is dat wel terecht? Hoe staat het met de kans op besmettingen in fitnessclubs?

trainen tijdens corona veilig

EuropeActive en ThinkActive (2020) publiceerden in samenwerking met SafeACTIVE in december 2020 een rapport over COVID-19 cases in fitnessclubs in Europa. In totaal deden 2.362 fitnessclubs en leisure centres van 112 organisaties in 13 verschillende Europese landen mee aan het onderzoek. In het onderzoek werden in totaal 59.999.476 clubbezoeken geregistreerd van 4 mei tot 25 oktober (week #19 to week #43 2020). In afbeelding 1 zie je de uitkomsten van dit onderzoek samengevat.

Clubbezoeken TotaalAantal COVID-19 cases onder clubledenAantal COVID-19 cases onder medewerkersRatio positieve cases per 100.000 clubbezoeken
  59.999.476    311  196  0,85
Afbeelding 1: overzicht van overall kengetallen uit COVID-19 studie in Europese fitnessclubs (EuropeActive en ThinkActive, 2020).

Zoals je kunt aflezen uit de cijfers van afbeelding 1 zijn de COVID-19 besmettingen die zijn opgelopen in fitnessclubs van 4 mei tot 25 oktober bijzonder laag, namelijk 0,85 per 100.000 clubbezoeken. Er is tevens gekeken naar het aantal cases bij verschillende soorten fitnessclubs. In dit deel van het onderzoek waren de aantallen bij enkele soorten faciliteiten soms erg laag, waardoor bij deze kengetallen voorzichtigheid moet worden betracht. Het is met name opvallend dat boutique fitness studio’s hoog scoren per 100.000 bezoeken (10.2). Zie afbeelding 2 voor een overzicht.

Type of facilityNumber of visitsMember casesStaff casesCases / 100.000 visits
Boutique fitness studio (n=4)68.6257010.2
Budget fitness club (named low-cost club as well) (n=27)44.169.861881130.5
Community leisure centre (including indoor and outdoor facilitites) (n=1)140.981000.0
Mid-market fitness club (n=50)12.054.848126681.6
Premium fitness club (n=21)3.541.58485152.8
PT/Specialized Studio (n=2)8.557000.0
Afbeelding 2: overzicht van overall kengetallen uit COVID-19 cases studie in Europese fitnessclubs per type fitness faciliteit (EuropeActive en ThinkActive, 2020).

De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat deze studio’s gemiddeld genomen klein van afmeting zijn, dus minder ruimte geven om afstand te houden. Bij studio’s onder de 500m2 is de case-ratio per 100.000 bezoeken namelijk 9.2 terwijl faciliteiten van 2000-5000m2 een ratio van 0,9 laten zien. Ook al scoren studio’s wat hoger, ze blijven echter een veilige plek om te sporten met een bijzonder laag risico op besmettingen.

Referenties

  1. EuropeActive & ThinkActive (2020). An independent assessment of COVID-19 cases reported in fitness clubs and leisure facilities across Europe. A report by: Jimenez, A., Mayo, X., Lopez-Valenciano, A., Dalton, C., Del Villar, F. Luque, A., Broughton, L., Wade, M., Shakespeare, J., Copeland, R.J. Brussels, December 2020.