fbpx

Dumbbell Shoulder Press on Stability Ball

Medium Moeilijkheidsgraad
Type Oefening Kracht
Spiergroep Schouders

De shoulder press is een oefening die alledrie de ‘koppen van de deltoideus’ aan het werk zet (maar niet in dezelfde mate). Dit is de deltavormige spier die verantwoordelijk is voor het opheffen van de bovenarm.

De grote borstspieren helpen mee in het opheffen van de armen. Vooral de vezels die vanuit het sleutelbeen aan de bovenarm trekken, ook wel bekend als de ‘bovenkant borst’.

Behalve de grote schouderspier zelf worden diverse spieren rondom het schoudergewricht ingezet om deze te stabiliseren. Kleinere stabiliserende spieren zoals de vier spieren van de rotatoren manchet, maar ook de grotere trapezius en dieper liggende spieren die het schoudergewricht naar achteren en omhoog trekken.

In de armen is een actieve rol weggelegd voor de triceps die de armen moeten strekken terwijl de biceps een stabiliserende rol hebben om de onderarmen op de juiste plek te houden. De spieren in de onderarmen zelf stabiliseren vervolgens het polsgewricht om zo de dumbells te controleren.

Core-spieren zoals de buikspieren en spieren langs de wervelkolom houden de romp recht. Door de oefening uit te voeren, zittend op een stability ball, wordt deze inzet om te stabiliseren een stuk groter. Dit kan zich ook vertalen naar een grotere inzet van de schouders.

Dumbell shoulder press on stability ball

Betrokken spieren:

Schoudergewricht:

 • Deltoideus
 • Rotatoren manchet (subscapularis, supraspinatus, infraspinatus en de

teres minor)

 • Trapezius
 • Rhomboideus
 • Levator Scapulae

Armen

 • Triceps
 • Biceps
 • Onderarmspieren

Buik:

 • Rectus abdominis (rechte buikspier)
 • Obliquus externus abdominis (externe schuine buikspier)
 • Obliquus internus abdominis (interne schuine buikspier)
 • Transversum abdominis (dwarse buikspier, ‘korset spier’)

(Onder)rug en wervelkolom:

 • Erector spinae
 • Lumbar multifidus
 • Quadratus lumborum

Voorbereiding dumbell shoulder press

 1. Ga zitten op een stability ball met de voeten op ongeveer schouderbreedte en de dumbells op de knieën.
 2. Breng de knieën één voor één omhoog en breng de dumbells naar hun startpositie: De handen zijn ongeveer ter hoogte van de oren. De ellebogen zijn naast de romp. De handpalmen zijn naar voren gedraaid.

Uitvoering dumbell shoulder press on stability ball

 1. Concentreer je op de ellebogen en duw deze recht naar boven tot voorbij schouderhoogte. De armen zijn aan het einde van de beweging bijna gestrekt. De dumbells bewegen wel naar elkaar toe, maar raken elkaar niet.
 2. Laat je armen gecontroleerd terugzakken tot de dumbells ter hoogte van de oren zijn.
 3. Herhaal.

Dumbell shoulder press techniek on stability ball

De drie koppen van de deltoideus

De deltavormige schouderspier trekt van drie richtingen aan de bovenarmen. Tijdens de shoulder press worden alledrie deze “koppen” van de schouderspier aan het werk gezet. Het is echter vooral de voorste kop (pars clavicularis) die het meeste werk verricht, gevolgd door de kop aan de buitenkant (pars acromiaca). De kop aan de achterkant (pars spinalis) wordt aanzienlijk minder aan het werk gezet.

De shoulder press kan op verschillende manieren worden uitgevoerd die de belasting per kop kan verleggen, maar niet veel. In de meeste gevallen levert de voorkant van de schouder drie keer zoveel inspanning als de zijkant, die op diens beurt gemiddeld drie keer zoveel inspanning levert als de achterkant.

Waarom op een stability ball

Oefeningen worden vaak op een stability ball uitgevoerd zodat de core-spieren een grotere bijdrage moeten leveren. Er moet echter ook rekening mee gehouden worden dat ook andere spieren meer stabiliserend werk moeten verrichten. 

Onderzoek heeft aangetoond dat bij staande uitvoering van de shoulder press (alledrie de koppen van) de schouders een hogere inspanning leveren. De onderzoekers wijzen op de extra behoefte om te stabiliseren wanneer de oefening staand wordt uitgevoerd. Dat zou inhouden dat de staande uitvoering ‘effectiever’ is in het aan het werk zetten van de schouderspieren. Hoewel dit niet onderzocht is, kun je je mogelijk voorstellen dat de schouders nog meer moeten stabiliseren wanneer je op een stability ball zit. Wel kun je je afvragen in hoeverre het stabiliserende werk van core en schouders ten koste kunnen gaan van de maximale inspanning die de schouders kunnen leveren. 

Een andere mogelijkheid is echter dat er vaak gesmokkeld wordt in de zittende uitvoering. Staande uitvoering dwingt je rechtop te staan zodat je niet achterover valt. Hierdoor wordt de mogelijke inzet van de borstspieren beperkt. Op de bank met rugleuning zie je vaak dat de leuning al te schuin wordt afgesteld. Vervolgens schuift men met de billen nog wat naar voren waardoor er nog meer achterover gehangen wordt. De schouders hoeven dan minder inspanning te leveren omdat de borst (vooral de bovenkant) een hogere bijdrage kan leveren.

Dumbells of barbells?

In hetzelfde onderzoek bleek de shoulder press met dumbells in alle gevallen de (drie koppen van de) schouders harder aan te pakken dan de uitvoering met een barbell. Ook hier werd de grotere behoefte om te stabiliseren genoemd als mogelijke oorzaak.

Behalve dat de schouderspieren meer stabiliserend werk moeten verrichten met dumbells, wordt de bewegingsbaan van de oefening ook groter. De handen kunnen met dumbells bovenin de beweging naar elkaar toe bewegen op het punt waar de oefening met barbell zijn eindpunt bereikt heeft.

Alternatieven

 • Barbell shoulder press
 • Seated barbell shoulder press
 • Shoulder press machine
 • Dumbell shoulder press