fbpx
Onderzoek: Groot deel astmapatiënten heeft geen astma

Onderzoek: Groot deel astmapatiënten heeft geen astma

Geschreven door Kenneth Nwosu
Geschatte leestijd: 2 minuten

Uit nieuw onderzoek uit Canada blijkt een derde van mensen met astma veilig te kunnen stoppen met medicatie. Ook in Nederland blijkt deze diagnose vaak onjuist.

“Stoppen zonder klachten”

In totaal 613 mensen die de afgelopen 5 jaar de diagnose astma gesteld hadden gekregen, namen deel aan het onderzoek [1].

De medicatie werd langzaam afgebouwd en de deelnemers werden opnieuw getest, o.a. aan de hand van een longfunctiemeting. Daarna werden ze nog een jaar gevolgd. In 203 deelnemers kon uiteindelijk astma worden uitgesloten. Het afbouwen van de medicatie leverde geen (verergerde) klachten op. Een klein aantal (12) bleek een andere aandoening dan astma te hebben.

Van die 203 deelnemers die geen astma bleek te hebben, kan dit veranderd zijn sinds de diagnose was gesteld, of de diagnose was onjuist. Een voorbeeld van een verkeerde diagnose is dat van de 72-jarige oud-verpleegster die de diagnose astma kreeg. Achteraf bleek dat ze tijdelijk kortademig was geweest vanwege een longontsteking.

Ongeveer de helft van de deelnemers had bij de eerste diagnose een longfuntiemeting gehad. In de andere gevallen was de diagnose gesteld op basis van de symptomen en niet bevestigd door een test. In de gevallen die onterecht de diagnose kregen, was het percentage dat wel de zogenaamde spirometrietest had gedaan, lager (43,8% vs 55,6%). De onderzoekers adviseren dan ook op de diagnose op basis van de symptomen altijd te laten bevestigen door een test. Daarbij moet dus echter opgemerkt worden dat de spirometrietest blijkbaar ook geen zekerheid biedt.

Nederland: “Helft van kinderen heeft toch geen astma”

Het werk van de Canadezen was een vervolg op eerder onderzoek waaruit bleek dat in een groot aantal gevallen de diagnose astma onterecht wordt gesteld in volwassenen[2]. Ik vroeg me af hoe dit in Nederland zat en nam contact op met het Longfonds. Het Longfonds verwees hierop naar onderzoek van eigen bodem[3].

Het UMC Utrecht heeft 5000 kinderen in de leeftijd 6 tot 18 onderzocht en concludeerde dat de helft van hen geen astma had. Het verschil met de Canadese cijfers wordt mogelijk deels veroorzaakt door het feit dat het testen op astma onder de 6 jaar moeilijk blijkt.

“Dat kan beter”, dachten onderzoekers van het AMC. Ze ontwikkelden de ‘E Nose’ een diagnostische meetinstrument dat longziekten kan ‘ruiken’ [4]. Momenteel wordt deze door diverse Nederlandse ziekenhuizen en huisartsen op 3000 patiënten getest om accurater te meten.

Referenties

  1. Aaron SD, Vandemheen KL, FitzGerald JM, Ainslie M, Gupta S, Lemière C, Field SK, McIvor RA, Hernandez P, Mayers I, Mulpuru S, Alvarez GG, Pakhale S, Mallick R, Boulet L, for the Canadian Respiratory Research Network. Reevaluation of Diagnosis in Adults With Physician-Diagnosed Asthma. JAMA. 2017;317(3):269-279. doi:10.1001/jama.2016.19627
  2. Aaron, Shawn D. et al. “Overdiagnosis of Asthma in Obese and Nonobese Adults.” CMAJ : Canadian Medical Association Journal 179.11 (2008): 1121–1131. PMC. Web. 27 Jan. 2017.
  3. longfonds.nl/nieuws/helft-van-de-kinderen-met-astma-heeft-toch-geen-astma
  4. longfonds.nl/nieuws/e-nose-die-longziekten-ruikt-komt-naar-spreekkamer
girl-2

Ben je op zoek naar een Coach of Personal Trainer?

  • Gratis matchingservice
  • Afgestemd op Jouw Unieke Behoeften
  • Expert coaches beschikbaar
Zoek voor mij een Coach
girl

Personal Trainer? Bekijk de Alles-in-één trainings- en voedingssoftware!

Geheel vernieuwde versie met alles wat je nodig hebt om je personal training nog persoonlijker te maken en je business te automatiseren.
Vanaf het voorjaar van 2024 beschikbaar voor iedereen, meld je aan voor een speciale lanceringskorting.

Aanmelden lanceringskorting
  • Conditie opbouwen
  • Herstellen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer artikelen