fbpx
Werking horny goat weed geitenkruid op libido en testosteron

Werking horny goat weed geitenkruid op libido en testosteron

Geschreven door Kenneth Nwosu
Geschatte leestijd: 7 minuten

Horny Goat Weed is een kruidenextract dat gebruikt wordt ter verbetering van het libido. Het extract van het plantje Epidemium dankt zijn tot de verbeelding sprekende naam aan het verhaal over een onbekende Chinese herder. Hij zou een verhoogde sexuele activiteit hebben waargenomen in zijn kudde geiten nadat ze hadden gegraasd op een weide begroeid met het plantje. Omdat de libido-verhogende eigenschappen deels te danken zouden zijn aan het testosteron-verhogende effect van het extract van het plantje, wordt het als supplement ook gepromoot ter vergroting van spierkracht en -massa.

In deze review zal ik aan de hand van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek naar Horney Goat Weed aangeven of deze claims op waarheid berusten. In deel II zal ik ingaan op de invloed op het stresshormoon cortisol en het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen en eventuele bijwerkingen.

“Geile geitenkruid”

Sommige supplementen verkopen zichzelf met hun naam. De Chinese naam voor Epidemium, een plantensoort waar zo’n 25 planten toe behoren, is Yin(g) Yang Huo of Xian Ling Pi , wat letterlijk “losbandige geitenkruid” betekent, maar nogal vrij vertaald wordt als “geil(e) geitenkruid”. Volgens de overlevering is Epidemium in de Chinese traditionele geneeskunde opgenomen door Tao Hongjing, een geneesheer en Taoist die leefde rond 500 N.C.  Hij hoorde een herder spreken over het toegenomen “sexuele vermogen en de frequentie van paring” door bokken nadat zij van een plantje hadden gegeten dat leek op een abrikozenplantje. Vervolgens ging hij zelf testen uitvoeren met dit plantje en de uitslagen bevestigden wat de herder hierover had verteld. Omdat in de Chinese traditionele geneeskunde de nieren een functie hebben in sexuele activiteit (“onderdeel van Ying”)* vermoedde hij dat dit kruid de functie van de nieren versterkte en daarmee de geslachtsdrift.

Inmiddels komen Epidemium-soorten op steeds meer plaatsen voor en worden er, vooral in Japan, nog steeds nieuwe soorten gevonden.

*In de westerse geneeskunde is er geen verband tussen de nieren en geslachtsdrift. Wel hebben de bijnieren een bijdrage aan seksuele activiteit door aanmaak van mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen, hoewel de hoeveelheid hiervan zeer laag is vergeleken met de aanmaak door geslachtsklieren.

Planten bevatten meerderen stoffen. Als er een bepaalde werking aan een plant wordt toegeschreven, is het dan ook altijd zoeken naar het bestanddeel van de plant dat hiervoor verantwoordelijk is. Van Epidemium wordt verondersteld dat het actieve bestanddeel dat voor verhoogde geslachtsdrift zorgt Icariin is, hoewel men rekening houdt met invloed van andere bestanddelen.

Icariin: Een slap aftreksel van Viagra?

Aan Icariin worden verschillende effecten toegeschreven. Eén daarvan is dat het zou werken als zogenaamde PDE5 inhibitor en daarmee de kwaliteit van een erectie verbetert (erectiele functie). PDE5 inhibitors zijn tegenwoordig razend populair en wereldwijd bekend. Ze hebben een ware sexuele revolutie veroorzaakt onder 50-plussers en feestgangers, de porno-industrie een stuk makkelijker gemaakt voor mannen en de activiteiten in de Playboy Mansion met decennia verlengd. Ik heb het natuurlijk over sildenafil, wat je waarschijnlijk niets zegt, maar het actieve bestanddeel is van Viagra. Ook tadalafil, het actieve bestanddeel van Cialis, is een PDE5 inhibitor.

Farmaceut Phizer heeft nota bene problemen gekend met de toekenning van patenten voor Viagra. Dit met de gedachte dat een PDE5 inhibitor als verhelper van erectiele disfunctie niet bepaald nieuw te noemen is gezien het al beschreven is in Chinese traditionele geneeskunde. Welk bestanddeel van de plant voor deze werking verantwoordelijk was en hoe, was de Chinezen echter niet bekend.

PDE5 staat voor het enzym fosfodiesterase type 5. Dit enzym heeft een afbrekende invloed op het gladde spierweefsel in de wanden van bloedvaten in o.a. de twee zwellichamen van de penis. Hier werken PDE5 inhibitors als een soort plaatselijke  NO-boosters door de werking van dit enzym te blokkeren. Door verhoging van de hoeveelheid stikstofoxide in het bloed vindt er vaatverwijding plaats waardoor het gladde spierweefsel in de bloedvaten van de zwellichamen ontspant en de toevoer van bloed toeneemt waarmee de erectie wordt versterkt.

Icariin en Sildenafil zijn echter niet te vergelijken. De chemische structuur verschilt wezenlijk, maar vooral ook de effectiviteit verschilt. Sildenafil is namelijk 80 k

eer zo krachtig als Icariin (1). En dan hebben we het al over het actieve bestanddeel dat uit Horny Goat Weed gezuiverd is terwijl bij inname van het extract slechts een deel uit Icariin bestaat.

In een onderzoek uit 2006 werden de zwellichamen uit de penis van konijnen ingespoten met een oplossing met het kruidenextract van de Epidemium. De effecten werden vergeleken met die van Viagra. Viagra bleek tien keer zo sterk te werken terwijl er al hoeveelheden Icariin waren gebruikt die normaal niet in de bloedstroom zijn op te bouwen (2).

Horny Goat Weed werkt dus wel als afrodisiacum (“geslachtsdrift stimulerend middel”, vernoemd naar de Griekse godin Aphrodite), maar mate effectiviteit is aanzienlijk lager dan moderne medicatie zoals Viagra en Cialis. Als je “daar beneden wat problemen hebt gehad” dan zullen deze waarschijnlijk niet opgelost worden met het geile geitenkruid. Ben je echter op zoek naar een natuurlijk alternatief hiervoor en gaat het vooral om verbetering van een reeds goede libido dan kan Horny Goat Weed interessant zijn.

Horny Goat Weed als testosteronbooster

Horny Goat Weed wordt ook gepromoot als testosteronbooster. De uitkomsten van diverse onderzoeken hiernaar zijn echter niet uniform. Zo zagen, vijf jaar geleden, onderzoekers die naar de relatie tussen Icariin en testosteron keken, juist een negatief verband (3). Hiernaast zie je het effect op testosteron in ratten zoals door hen werd waargenomen. De onderzoekers hebben hiervoor de aansturing van de zenuw (die in grote mate een erectie aanstuurt) doorgesneden zodat ze deze zelf konden stimuleren. Eén groep ratten werd ongemoeid gelaten als controlegroep (CONT), een andere groep kreeg wel de behandeling, maar geen Icariin om ook rekening te kunnen houden met eventuele effecten van de ingreep (SHAM). De overige, behandelde ratten werden in drie groepen verdeeld die verschillende doseringen kregen, uitgedrukt in milligram per kilo lichaamsgewicht.

Ten eerste zie je dat het doorsnijden van de zenuwaansturing van de penis niet zonder effect is gebleven. In de Sham-groep (“sham” is “schijn/nep”) zie je dat het testosteron dan ook gedaald is. Niet heel verbazingwekkend dat bewust veroorzaakte impotentie iets doet met je mannelijkheid. Het is belangrijk de eventuele invloed van Icariin zowel met deze groep te vergelijken als met de controle groep. De controlegroep toont immers de normale condities in ratten, maar houdt geen rekening met de invloed van de ingreep terwijl de sham-groep juist weer rekening houdt met invloed van de ingreep, maar er geen rekening mee houdt dat deze ingreep zelf ook invloed kan hebben op het effect van Icariin.

Kijken we naar het effect van Icariin bij verschillende doseringen dan zien we dat het beste resultaat verkregen wordt bij de kleinste concentratie. Dit is dan slechts goed ten opzichte van de Sham-dieren. Ten opzichte van de controle-groep is het een kleine daling. Grotere doseringen tonen ten opzichte van zowel de controlegroep als de sham-groep een aanzienlijke daling. Eén mg/kilo lichaamsgewicht zou bij iemand van 80 kilo uitkomen op 80mg per dag, terwijl 10mg neer zou komen op 800mg per dag. Horny Goat Weed wordt echter in veel grotere doseringen verkocht van 500mg tot 1000mg per capsule. Dagelijks aanbevolen doseringen liggen liggen tussen de 1000mg en 2000mg. Als omgerekend 800mg per dag in ratten ervoor zorgt dat testosteron niveau’s drie keer kleiner worden, welk effect zal 2000mg dan hebben?

Het vreemde is dan ook dat in een andere studie waarin Icariin oraal werd toegediend aan ratten, veel grotere doseringen van 200mg per kilo lichaamsgewicht het testosteron lieten verdrievoudigen ten opzichte van de controlegroep (4). Dit zou voor iemand van 80kg uitkomen op 16000mg, of 16 gram en is dus 8 tot 16 keer zoveel als vaak dagelijks wordt aangeraden. Het antwoord ligt mogelijk in de aard van de gebruikte ratten. Voor dit onderzoek kregen de ratten namelijk injecties met een stof die de productie van testosteron in de testes remt. Hiermee zouden de ratten meer lijken op mannen op leeftijd met verlaagde testosteron-productie.

Toch zijn deze resultaten behoorlijk spectaculair te noemen. De verdrievoudiging van testosteron is namelijk van ratten die met het enzym behandeld zijn waardoor hun testosteron daalde en later Icariin kregen (M) ten opzichte van “normale” ratten (C). Je mag je dus afvragen hoe de verhoging er had uitgezien als de ratten niet eerst het enzym hadden gekregen waarmee testosteron daalde. Mogelijk was de stijging anders nog hoger geweest “T” was overigens de groep die in plaats van ICA, rechtstreeks testosteron kreeg toegediend waardoor dit niveau zo snel steeg.

Probleem uit dit onderzoek is dus dat er zeer grote doseringen worden gebruikt waarvan je je mag afvagen wat de bijwerkingen zijn (deel II).

Eigen ervaring

Horny Goat Weed wordt door veel verschillende leveranciers aangeboden. Van Bodyenfitshop ontving ik de Horny Goat Weed van hun eigen label. De capsules bevatten 750mg Horny Goat Weed en zijn behoorlijk fors. Ik heb ook andere producten gezien met 1000mg per capsule. Tenzij die het kruid compacter weten te verpakken per capsule lijkt dat me dan ook een nogal hoge dosering. Hoewel regelmatige gebruikers van supplementen vaak volleerde pillenslikkers zijn, zullen sommigen toch wat moeite hebben met het formaat. 

Ik heb het nu een week geprobeerd met 2 capsules per dag op rustdagen en één extra capsule op trainingsdagen voorafgaan aan de training. De eerste dagen merkte ik wel een “spontaan lichte toename van sexuele spanning op onverwachte momenten”. Extra energie, zoals ik sommige gebruikers op de site van Bodyenfitshop heb horen melden, heb ik zelf nog niet ervaren. Ik zal het geile geitenkruid echter nog een paar weken gebruiken (in ieder geval tot de pot op is) en eventuele andere ervaringen alsnog hier vermelden. 

Met een prijs van €9,90 voor 90 capsules van 750mg is de Horny Goat Weed van Bodyenfitshop erg scherp geprijsd als je beseft dat sommige aanbieders de helft van deze hoeveelheid aanbieden voor het dubbele van de prijs. Jammer is wel dat je niet kan zien hoeveel Icariin er in het kruid zit. Sommige leveranciers, zoals Now Foods, standardiseren het percentage Icariin (minimaal 3%) zodat je weet hoeveel je hiervan binnenkrijgt.

Conclusie

Er dient nog veel meer onderzoek verricht te worden naar het effect van Icariin op erectiele functie en testosteron en bij voorkeur onder gezonde mannen. Er kunnen grote verschillen zijn met ratten van wie de zenuwaansturing naar de penis is onderbroken en ratten waarvan bewust de testosteron-productie is verlaagd. Wat betreft een natuurlijk alternatief voor Viagra lijkt (het actieve bestanddeel van) Horny Goat Weed terecht een kandidaat al is de werking vele malen kleiner en zijn hiervoor mogelijk te grote hoeveelheden van het kruidenextract nodig. Als het gaat om de invloed op testosteron is onduidelijk wat het doseringsafhankelijke effect is en of hoge doseringen een positief of juist negatief effect hebben.

Referenties

  1. Dell’Agli M, Galli GV, Dal Cero E, Belluti F, Matera R, Zironi E, Pagliuca G, Bosisio E. Potent inhibition of human phosphodiesterase-5 by icariin derivatives. J Nat Prod. 2008 Sep;71(9):1513-7. doi: 10.1021/np800049y. Epub 2008 Sep 9.
  2. Chiu JH, Chen KK, Chien TM, Chiou WF, Chen CC, Wang JY, Lui WY, Wu CW. Epimedium brevicornum Maxim extract relaxes rabbit corpus cavernosum through multitargets on nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate signaling pathway. Int J Impot Res. 2006 Jul-Aug;18(4):335-42. Epub 2006 Jan 5.
  3. Alan W. Shindel, MD,* Zhong-Chen Xin, MD,† Guiting Lin, MD, PhD,* Thomas M. Fandel, MD,*Yun-Ching Huang, MD,* Lia Banie, BS,* Benjamin N. Breyer, MD,* Maurice M. Garcia, MD,*Ching-Shwun Lin, PhD,* and Tom F. Lue, MD* Erectogenic and Neurotrophic Effects of Icariin, a Purified Extract of Horny Goat Weed (Epimedium spp.) In Vitro and In Vivo. J Sex Med. 2010 April; 7(4 Pt 1): 1518–1528.
  4. Zhang ZB, Yang QT. The testosterone mimetic properties of icariin.Asian J Androl. 2006 Sep;8(5):601-5. Epub 2006 Jun 5.
girl-2

Ben je op zoek naar een Coach of Personal Trainer?

  • Gratis matchingservice
  • Afgestemd op Jouw Unieke Behoeften
  • Expert coaches beschikbaar
Zoek voor mij een Coach
girl

Personal Trainer? Bekijk de Alles-in-één trainings- en voedingssoftware!

Geheel vernieuwde versie met alles wat je nodig hebt om je personal training nog persoonlijker te maken en je business te automatiseren.
Vanaf het voorjaar van 2024 beschikbaar voor iedereen, meld je aan voor een speciale lanceringskorting.

Aanmelden lanceringskorting
  • Spiermassa
  • Sterker worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer artikelen