fbpx
Gaba voor betere focus en minder stress

Gaba voor betere focus en minder stress

Geschreven door Kenneth Nwosu
Geschatte leestijd: 15 minuten

Gamma-Aminobutyric acid, of GABA (Nederlands:gamma-aminoboterzuur) is een aminozuur dat stress verlaagt en zorgt voor ontspanning en betere focus. Als zodanig zou het mogelijk een alternatief zijn voor cannabis en alcohol voor mensen die dit gebruiken om te kunnen ontspannen. In dit artikel beschrijf ik wat GABA precies is en behandel ik onderzoeken die gedaan zijn naar de veronderstelde positieve effecten op de geestelijke gesteldheid.

Gaba

In de volgende delen over GABA ga ik in op de effecten op groeihormoon, het immuunsysteem en vetverbranding.

Wat is GABA

Hoewel GABA een (γ-)aminozuur is, komt het niet voor in de ketens van (α-)aminozuren die je in proteïnen aantreft. In je lichaam werkt het als neurotransmitter, een signaalstof die zorgt voor de overdracht van zenuwimpulsen. Neurotransmitters kunnen de activiteit van zenuwen stimuleren (“exciterende” neurotransmitters) zoals of juist remmen (“inhiberende” neurotransmitters). GABA is de belangrijkste inhiberende neurotransmitters.

GABA is ontdekt in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. Daarvoor wist men alleen van het bestaan van exciterende neurotransmitters waarvan glutamaat de belangrijkste is (1,2). GABA en Glutamaat zijn samen goed voor 80% van de hersenactiviteit.

GABA en ontspanning

Als inhiberende neurotransmitter vermindert GABA de activiteit van het zenuwstelsel wat leidt tot een gevoel van kalmte terwijl angstgevoelens en stress worden vermindert. GABA zorgt voor balans met exiterende neurotransmitters, vooral dus glutamaat. Epilepsie bijvoorbeeld wordt naar vermoeden veroorzaakt door een onbalans tussen GABA en glutamaat die allebei in het lichaam worden aangemaakt vanuit glutaminezuur (3 t/m 6).

GABA zou ook een rol kunnen spelen in het stabiliseren van stemmingswisselingen (7). Ook wordt het onderzocht als middel in de behandeling van ADHD (8,9).

Hersengolven

Zonder hier al te diep op in te gaan, is het handig te weten dat er vier soorten hersengolven bestaan welke met EEG worden gemeten: delta, théta, alfa, en beta (10). Alfa golven worden vooral gemeten wanneer je op ontspannen manier waakzaam bent, of anders gezegd: Helder van geest. Betagolven worden juist gemeten wanneer je je in een stressvolle situatie bevind en het meer moeite kost om je mentaal te concentreren. Alfa- en betagolven zijn daarom een goede indicatie van je gemoedstoestand en vermogen tot concentratie (11,12) én daarmee een goede indicatie van het effect van GABA (10).

Onderzoek effect GABA

Onderzoekers in Japan maten daarom de alfa- en betagolven nadat ze 13 deelnemers aan het onderzoek (mannen en vrouwen, 21 tot 35 jaar) drie verschillende oplossingen van 200ml hadden gegeven (10):

 1. Alleen gedistileerd water (placebo)
 2. Met 100mg GABA (verkregen uit fermentatie van melkzuurbacteriën)
 3. Met 200mg L-theanine

L-theanine is een aminozuur dat werkt als “agonist” voor GABA. Dat wil zeggen dat het (de activiteit van) GABA (maar ook serotonine en dopamine) verhoogt (14,15). Het onderzoek werd verricht in opdracht van een Japanse producent van voedingsmiddelen die positief zouden zijn voor de gezondheid. Ze wilden er achter komen of GABA en theanine hiervoor geschikt zouden zijn als ingrediënt van kalmerende drankjes en/of drankjes die de concentratie verbeteren (13). Om het onderzoek wat legitimiteit mee te geven, is het uitgevoerd door de universiteit van Shizuoka in samenwerking met Kyoto Women’s University.

We zien dat GABA zorgt voor de grootste stijging van alfa golven waar theanine hier een kleiner effect op heeft (ondanks de twee keer zo grote dosering). Omgekeerd zien we dat ook GABA het grootste remmende effect op beta-golven heeft. De onderzoekers concluderen dan ook:

GABA could work effectively as a natural relaxant and its effects could be seen within 1 hour of its administration to induce relaxation and diminish anxiety.

A.M. Abdou, Pharma Foods International Co

Ondanks de (niet objectieve) opdrachtgever heb ik voor dit onderzoek gekozen omdat het zeer duidelijk het effect van GABA zichtbaar maakt. De effecten van GABA op ontspanning, focus en stress zijn echter in meerdere onderzoeken aangetoond (16 t/m 23).

Low GABA levels in the brain are associated with depression, restlessness, anxiety, insomnia and a poor mood state.

B.S. Weeks, Department of Biology, Adelphi University

Belang van GABA voor sportieve prestaties

De woorden spiermassa, spierkracht of lichaamsvet zijn dit hele artikel nog niet gevallen en dit is geen website over psychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen en depressies. Waarom is GABA dan interessant voor mensen die hun lichaam willen verbeteren?

Om diverse redenen. Rust, in fysieke én mentale zin heeft veel effecten op ons lichaam. Een goede fysieke rust door slaap zorgt o.a. voor meer aanmaak van (de “goede hormonen”) groeihormoon en testosteron terwijl stress juist het katabole (spier afbrekende) hormoon cortisol doet verhogen. Te veel stress voor te lange tijd verslechtert bovendien je immuunsysteem. Hiernaast bevordert slaap de zuurstofopname en vetverbranding (24).

Mentale rust maakt het makkelijker om fysieke rust te krijgen. GABA wordt bijvoorbeeld ook gebruikt tegen slapeloosheid. Ook angstgevoelens die mensen ’s avonds wakker houden, kunnen in veel gevallen verminderd worden met GABA. Tenslotte kan het een gezonder alternatief zijn voor drugs die mensen gebruiken om te kunnen ontspannen zoals cannabis en alcohol. Zo ken ik veel bodybuilders (en anderen) die blowen om te kunnen ontspannen. Hoewel ik ooit een artikel schreef waaruit bleek dat het negatieve effect van  marijuana  op sportieve prestaties nog beperkt bleek (25), heeft het andere schadelijke effecten voor de gezondheid waardoor alternatieven wenselijk zijn.

Waarschuwing: Slaperigheid door GABA

Van GABA kan je dus ook slaperig worden. Het is goed hier rekening mee te houden en het dus niet voor het eerst uit te proberen wanneer je net een lang stuk gaat autorijden. Ook voor bijvoorbeeld een examen kan je GABA willen gebruiken voor de mentale focus, maar ook dan is het verstandig eerst te weten welk effect het op jou heeft. Als de slaperigheid het wint van de mentale focus en helderheid zal je examen er niet beter op worden. Dit hangt natuurlijk o.a. af van de persoonlijke balans tussen glutamaat en GABA die in iedereen anders kan zijn.

GABA & Groeihormoon

Groeihormoon speelt een belangrijke rol in de groei en het onderhoud van spiermassa. Het zorgt er o.a. voor dat spieren en kraakbeen meer proteïnen gaan aanmaken en spieren meer vetzuren gebruiken voor energie (1). Groeihormoon (of somatotropine, of HGH van Human Growth Hormone) komt voor in verschillende moleculaire vormen (irGH, ifGH), maar om het niet te ingewikkeld te maken zal ik in dit artikel simpelweg spreken over groeihormoon.

Groeihormoon wordt aangemaakt in de hypofysevoorkwab en komt vooral ’s nachts vrij tijdens de slaap terwijl de niveau’s overdag tamelijk laag zijn (2). Er zijn echter manieren om de afgifte overdag te stimuleren waaronder training (3), zowel cardio (4,5) als krachttraining (6,7,8). Ook de inname van (bepaalde) aminozuren zou de afgifte van groeihormoon stimuleren (9).

GABA en verhoogde afgifte van groeihormoon in rust

GABA is zo’n (y-)aminozuur dat de afgifte van groeihormoon zou verhogen in rust (10,11).

Onderzoekers van de Universiteit van Milaan gaven in 1980 aan negentien proefpersonen 5 gram GABA (10). Achtien andere proefpersonen kregen een placebo. Voor en drie uur na inname werd bloed afgenomen om de hoeveelheid groeihormoon vast te stellen. Ze zagen dat groeihormoon significant steeg na de inname van GABA. Wel zagen ze dat toediening van 18 gram GABA gedurende 4 dagen uiteindelijk zorgde voor een veel kleiner effect op groeihormoon. Hiermee rijst de vraag of dit effect slechts enkele dagen duurt.

In 2007 testten ook Amerikaanse onderzoekers de reactie van groeihormoon op orale inname van GABA (12). Ze gaven 11 getrainde mannen (18-30 jaar) 3 gram GABA of een placebo (sucrose). 15, 30, 45, 60, 75 En 90 minuten na inname werden hun bloedwaarden gemeten op groeihormoon (irGH en ifGH). Ze zagen dat GABA groeihormoon meer liet stijgen dan de placebo. De piekconcentratie nam zelfs toe met 400%!

At rest, GABA ingestion elevated both irGH and ifGH compared with placebo. Specifically, peak concentrations of both hormones were elevated by about 400%, and the area under the curve (AUC) was elevated by about 375%

Michael E. Powers, Division of Athletic Training, Shenendoah University, Winchester

GABA en verhoogde afgifte van groeihormoon na training

De Amerikanen keken ook welke invloed GABA had op de stijging van groeihormoon door training. Eerst keken ze naar het effect van training op groeihormoon zonder invloed van GABA om hiermee later te kunnen vergelijken. Zoals verwacht, zorgde de training voor stijging van groeihormoon vergeleken met rust. Namen ze echter GABA voordat er getraind werd, dan was de toename in groeihormoon 175% (ifGH) tot 200% (irGH) groter.

Additionally, 200% greater irGH (P < 0.01) and 175% greater ifGH (P < 0.05) concentrations were observed in the EX-GABA than in the EX-P condition, 30 min after ingestion…

…Conclusions: Our data indicate that ingested GABA elevates resting and postexercise irGH and ifGH concentrations. The extent to which irGH/ifGH secretion contributes to skeletal muscle hypertrophy is unknown, although augmenting the postexercise irGH/ifGH response may improve resistance training-induced muscular adaptations.

Michael E. Powers, Division of Athletic Training, Shenendoah University, Winchester

In de onderstaande grafiek zie je de invloed van GABA op groeihormoon in zowel rust als na training zoals vastgesteld door de Amerikaanse onderzoekers:

FIGURE 2-Immunoreactive growth hormone (irGH) (A) and immunofunctional GH (ifGH) (B) time-point concentrations for the rest-placebo (P), rest-GABA, exercise (EX)-P, and EX-GABA conditions. Data are means ± SE. * EX-GABA different from rest-P and rest-GABA (P < 0.01); † EX-P different from rest-P and rest-GABA (P < 0.05); # EX-GABA different from EX-P (P < 0.05); ** EX-GABA different from rest-P (P < 0.01); § EX-P different from rest-P (P < 0.05).

GABA verlaagt dopamine, verhoogt prolactine en verlaagt daarmee testosteron

Nu ben je mogelijk al bij Bodyenfitshop of Bodylab GABA aan het bestellen, maar misschien moet je daar toch nog even mee wachten. Het lijkt namelijk niet alleen maar rozegeur en maneschijn te zijn wat GABA betreft. Eenvoudig is het helaas ook niet.

 • GABA –> Negatieve invloed op dopamine (13)  + Positieve invloed op prolactine (11)
 • Dopamine –> Negatieve invloed op prolactine (15)
 • Prolactine –> Negatieve invloed op testosteron (via LH) (14)

In het onderzoek van de Universiteit van Milaan dat ik hierboven toonde, kwam namelijk meer naar boven dan de stijging van groeihormoon:

(5g) GABA caused a significant elevation of plasma growth hormone levels (P less than 0.001), but did not consistently alter plasma prolactin concentration since only 5 out of 15 subjects showed an increase of the hormone. Eight additional subjects were submitted to an insulin tolerance test before and after per os administration of 18 g GABA daily for 4 days. Protracted GABA treatment significantly blunted the response of growth hormone and enhanced that of prolactin to insulin hypoglycaemia.

F. Cavagnini, Universiteit van Milaan

De eenmalige inname van 5 gram GABA zorgde dus voor een verhoging van groeihormoon terwijl bij 1/3e van de deelnemers ook een verhoging van prolactine optrad. Namen ze vier dagen lang maar liefst 18 gram GABA dan werd het effect op groeihormoon dus lager, maar steeg prolactine juist meer. Dit heeft een negatief effect op testosteron.

GABA onderdrukt bovendien de vrijgave van dopamine , een andere neurotransmitter die voor gevoelens van geluk, genot en welvaart zorgen (13).

Het is dus mogelijk dat de stijging van prolactine zoals gezien in Milaan veroorzaakt wordt door de daling van dopamine gezien bekend is dat dopamine een remmende invloed heeft op prolactine.

Waarom is dit van belang? Omdat beiden effecten van GABA, zowel de verlaging van dopamine als de verhoging van prolactine waarschijnlijk zorgen voor een verlaging van testosteron. Van prolactine is namelijk al aangetoond dat dit een negatief effect heeft op testosteron (14). De productie van testosteron is afhankelijk van de activiteit van luteïniserend hormoon (LH) en Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) en deze worden verlaagd door prolactine (14).

Volg je het nog? GABA verlaagt dus dopamine en verhoogt (daarmee) prolactine. Omdat prolactine is gestegen, daalt (de activiteit van) LH en GnRH en dat zorgt weer voor minder vrijgave van testosteron. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit een logische gevolgtrekking is van losstaand bekende verbanden, maar rechtstreeks is dit negatieve verband tussen GABA en testosteron nog niet aangetoond.

GABA-A receptor en GABA-B receptor

Alsof het nog niet ingewikkeld genoeg was, dient ook onderscheid gemaakt te worden tussen diverse typen receptoren voor GABA. Receptoren zijn die delen van cellen die reageren met bepaalde stoffen en er zo voor zorgen dat die stof zijn werk kan doen in de cel. Voor GABA wordt onderscheid gemaakt in GABA-A en GABA-B (B1&B2) receptoren die beide op verschillende manieren reageren op GABA. In de onderzoeken hierboven is hier geen onderscheid in gemaakt en zien we dus de resultaten van het effect op zowel de A- als B-receptoren op één hoop gegooid. Kijken we echter apart naar de invloed op GABA-B receptoren dan ziet het plaatje er heel anders uit.

Baclofen is een geneesmiddel dat selectief op de GABA-B receptor werkt in plaats van op beide receptoren zoals GABA zelf dat doet. In praktijk wordt het vooral gebruikt als spierverslapper bij spierkrampen veroorzaakt door prikkeling van zenuwbanen (zoals ALS, spasticiteit en MS). Onderzoekers van de  University of Illinois gaven Baclofen aan gecastreerde en normale rammen (16). Zij zagen dat toediening van Baclofen zorgde voor een stijging van GnRH wat leidde tot stijging van LH  en dus zou zorgen voor een stijging van testosteron als de rammen niet gecastreerd waren.

In geval van de niet-gecastreerde rammen werd eerst testosteron toegediend. Normaal wordt dan de eigen productie verlaagd zoals bij anabolengebruikers ook gebeurt. Testosteron werkt namelijk via een negatieve feedback. Hoe meer testosteron er reeds is hoe minder GnRH door de hypothalamus wordt aangemaakt, hoe minder LH en FSH (follikelstimulerend hormoon) door de hypofyse worden aangemaakt en daarmee hoe minder testosteron door de testes wordt aangemaakt. Toediening van Baclofen veranderde dit. FSH daalde bijvoorbeeld niet meer en de onderzoekers vermoedden dan ook dat Baclofen een regulerende werking heeft op GnRH en LH en het remmende effect van extern toegediend testosteron op de eigen productie vermindert. Er zijn dan ook gebruikers van anabole steroïden die aangeven het gevoel te hebben twee keer zoveel steroïden gebruikt te hebben wanneer ze Baclofen gebruikten tijdens de kuur. 

Selectieve agonisten van GABA-B receptoren, dus die producten zoals Baclofen die alleen de GABA-B receptoren activeren, zijn dus mogelijk interessanter dan GABA zelf dat beide receptoren activeert en uiteindelijk dus een negatieve invloed heeft op testosteron. Dit blijkt ook uit onderzoek uit Duitsland waaruit bleek dat Baclofen net als GABA ook voor een verhoging van groeihormoon zorgt (17). Daarmee zou je dus de voordelen van GABA hebben zonder de nadelen.

After inhibition of endogenous GABA synthesis, GH production was stimulated by baclofen, a GABA-B receptor agonist. By contrast, blocking GABA-B receptors by an antagonist, phaclofen, decreased GH levels. We conclude that in GH-producing cells, GABA acts as an autocrine factor via GABA-B receptors to control GH levels.

K. Gamel-Didelon, Anatomisches Institut der Universität München

Baclofen is echter een geneesmiddel dat als zodanig bijwerkingen kan hebben. Je kan dus niet zomaar van GABA overstappen op Baclofen dat formeel alleen op recept verkrijgbaar is. Over het effect op de verschillende receptoren en hoe hiervan te profiteren in de praktijk dient bovendien meer onderzoek verricht te worden.

Conclusie: GABA positief voor spiergroei of niet?

Kijken we naar GABA zelf en de werking op zowel GABA-A als GABA-B receptoren (groeihormoon omhoog, testosteron omlaag) dan is het dus maar de vraag of we hiervan profiteren. Uiteindelijk gaat het niet om groeihormoon of testosteron, maar de toename in spiermassa en -kracht die we hiermee willen bereiken. Er zijn echter geen onderzoeken gedaan die simpelweg kijken naar de invloed van GABA op vetvrije massa en kracht. Of de toename in groeihormoon opweegt tegen de (veronderstelde) daling in testosteron is dus niet bekend.

Het is maar de vraag of dat toevallig is. Het lijkt mij persoonlijk namelijk veel makkelijker een onderzoek op te zetten waarbij je kijkt naar het effect op spiermassa dan dat je  groeihormoon moet meten. Je zou denken dat de supplementen industrie die gretig GABA aan je willen verkopen er baat bij hebben dergelijk onderzoek te financieren. Het is mogelijk dat ze liever verwijzen naar onderzoeken waaruit je zou kunnen afleiden dat GABA positief werkt dan daadwerkelijk onderzoek te laten doen naar de resultaten op spiermassa om er vervolgens achter te komen dat deze resultaten er niet zijn. De onderzoeken die wel zijn verricht, zijn door onderzoekers gedaan die helemaal niet geïnteresseerd zijn in spiermassa maar vooral kijken naar mogelijke toepassingen voor spierziekten of geestesziekten of simpelweg willen weten op welke verschillende manieren GABA invloed uitoefent en waar.

Waar het bewijs voor de rustgevende werking van GABA goed is aangetoond, geldt dat dus in veel mindere mate of geheel niet voor het positieve effect op spiermassa.

“Kun je afvallen met GABA?”

GABA kan helpen bij afvallen door de eetlust te verminderen. Dit verlaagde hongergevoel kan het makkelijker maken om je dieet vol te houden.

Een lezer stuurde mij laatste een lijst met veronderstelde fatburners met de vraag wat ik van deze diverse fatburners vond. Toevallig had ik net een artikel gewijd aan onderzoeken naar diverse, veronderstelde fatburners. GABA stond hier niet tussen omdat ik er nauwelijks iets over had gevonden met betrekking tot gewichtsverlies. Toch komt de naam GABA vaker naar boven wanneer het gaat over afvallen. Ik besloot er dan ook een apart artikel aan te wijden, maar moest daarvoor eerst twee delen besteden aan de achtergrond van GABA en de effecten waarom het in eerste plaats bekend staat (geestelijke helderheid en invloed op hormoonhuishouding). Nu dan eindelijk het artikel met het antwoord op de gestelde vraag die aanleiding was tot deze serie.

Kort gezegd: GABA is geen fatburner. Er zijn geen onderzoeken die hebben aangetoond (of weerlegd) dat GABA zorgt voor een snellere vetverbranding. Dat wil niet zeggen dat GABA niet kan helpen bij gewichtsverlies. Van GABA is namelijk wel aangetoond dat het de eetlust kan verminderen, vooral wanneer het hongergevoel wordt veroorzaakt door een voedingstekort zoals tijdens een dieet.

Meer eten door glutamaat, minder eten door GABA

(De behoefte aan) eten is een complex type gedrag dat wordt gereguleerd door diverse gebieden in de voorhersenen (“prosencephalon”) en hersenstam (“truncus cerebri”)(1). Deze brengen signalen over om de actie van eten te starten, vol te houden en te beeïndigen (2,3,4). Vooral het laterale deel van de hypothalamus (en de neurotransmitters in deze) spelen een grote rol in de hoeveelheid voeding die we eten (5 t/m 9).

In deel I van de reeks over GABA ging ik in op het verschil tussen de neurotransmitters glutamaat (het “gaspedaal” voor de activiteit van de hersenen) en GABA (de “rem”). Glutamaat en GABA blijken beiden ook een rol te spelen in het bepalen van de eetlust.

In 1993 keken onderzoekers van de University of California wat er gebeurde als je rechtstreeks glutamaat spoot in de laterale hypothalamus van ratten die op dat moment al verzadigd waren (10,11). Binnen twee tot drie minuten na de injectie begonnen de ratten weer te eten. De hoeveelheid hing af van de dosering van de injectie  met glutamaat (positief verband) en de effecten hielden ongeveer een uur aan. 

Finally, analysis of meal and behavioral patterns produced by LH injection of glutamate (600 nmol) and KA (1.0 nmol) revealed that the elicited eating usually began 2-3 min postinjection and consisted of a single normal to large size meal. There were no other behavioral effects during this initial postinjection period and no effects on other oral behaviors, like drinking or gnawing, at any time. Collectively, these findings suggest that glutamate may act through several subtypes of its receptors on some LH neurons to elicit eating.

B.G. Stanley, University of California

Omgekeerd bleek het toedienen van een antagonist van glutamaat (een stof die de actie van glutamaat remt) juist voor verminderde eetlust te zorgen (12). Ratten die 8 dagen lang, twee keer per dag een antagonist van glutamaat in de laterale hypothalamus kregen ingespoten, aten in die periode 65% minder en verloren 13 gram per dag. Hierbij is het goed om je te beseffen dat de gemiddelde, mannelijke rat van het gebruikte ras (Sprague Dawley) tussen de 450 en 520 gram weegt (13). Omgerekend zou dat voor iemand van 80 kilo een gewichtsverlies zijn van tussen de 2 en de 2,3 kilo per dag!

Als glutamaat dit effect kan hebben, is het niet vreemd dat GABA als rem op glutamaat een belangrijke rol speelt. Je zou dan ook verwachten dat GABA er juist voor zorgt dat je minder eet. Dit is dan ook reeds aangetoond in onderzoek uit 1975 en ’78 (14,15). Deze onderzoeken toonden niet alleen aan dat de grootste hoeveelheid GABA zich in het laterale deel van de hypothalamus bevond (15) én een dag-en-nachtritme volgde (14), maar ook dat dit ritme overeenkwam met voedingspatronen in ratten (16).

In 1977 injecteerden onderzoekers een antagonist van GABA in het laterale deel van de hypothalamus van ratten, een stof dus die de actie van GABA remt (17). Zoals je zou kunnen verwachten, gingen de ratten meer eten. Dit gebeurde overigens niet wanneer dit werd geïnjecteerd in een ander deel van de hypothalamus zoals het “periventriculaire” deel, wat de specifieke locale actie in het laterale gedeelte bevestigt (18).

GABA zou vooral nachtelijke eetbuien en honger door een voedingstekort beperken  (1). Glutamaat-niveau’s stijgen aan het begin van een maaltijd (eerste 1/3 deel van de maaltijd) om je te laten eten, maar dalen vervolgens tot onder de basale waarden tegen het einde van de maaltijd. GABA stijgt ook vanaf het begin van de maaltijd, maar blijft doorstijgen en bereikt juist zijn piek in het laatste (1/3) gedeelte van de maaltijd (19). Simpel gesteld kan je zeggen dat glutamaat zorgt dat je begint met eten en GABA zorgt dat je ermee stopt.

GABA voor verminderde eetlust

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat voor al de hier genoemde onderzoeken geen GABA is gebruikt. In plaats daarvan zijn agonisten en antagonisten van de glutamaat en GABA-receptoren gebruikt. Dit zijn stoffen die ervoor zorgen dat het lichaam een versterkte (agonist) of juist verminderde (antagonist) reactie laat zien op de werking van glutamaat en GABA. Er is dus geen GABA zelf gebruikt om een versterkte werking van GABA aan te tonen, maar geneesmiddelen die dit effect bereiken.

Hoewel GABA in het lichaam een dergelijke functie heeft, betekent dat niet automatisch dat orale inname van GABA het effect versterkt. Het is dus niet aangetoond dat inname van GABA voor eenzelfde, eetlust verlagende, effect kan zorgen.

Conclusie

Minder honger hebben wanneer je een dieet volgt, maakt het natuurlijk makkelijker om het dieet vol te houden. Het is dus gewoon makkelijker om minder te eten. In dit opzicht kan GABA helpen met afvallen. Dit werkt echter heel anders dan fatburners zoals groene thee en cafeïne die o.a. de verbranding na het eten van een maaltijd verhogen en zorgen dat je minder aankomt (of meer afvalt) van dezelfde hoeveelheid eten. Bovendien is het dus maar de vraag of je dit effect van GABA in het lichaam kan versterken door GABA in te nemen.

Referenties

 1. Awapara, J., Landau, A., Fuerst, F. & Seale, B. L. Free γ-aminobutyric acid in brain. J. Biol. Chem. 187, 35–39 (1950).
 2. Roberts, E. & Frankel, S. γ-Aminobutyric acid in brain: its formation from glutamic acid. J. Biol. Chem. 187, 55–63 (1950).
 3. Prince DA. Neurophysiology of epilepsy. Annu Rev Neurosci 1978; 1 :3954 15.
 4. Prince DA, Jacobs KM, Salin PA, Hoffman S, Parada I. Chronic focal neocortical epileptogenesis: does disinhibition play a role? Can J Physiol Pharmacol 1997;75:500-7.
 5. Bush PC, Prince DA, Miller KD. Increased pyramidal excitability and NMDA conductance can explain posttraumatic epileptogenesis without disinhibition: a model. J Neurophysiol 1999;82:1748-58.
 6. Bernard C1, Cossart R, Hirsch JC, Esclapez M, Ben-Ari Y.What is GABAergic inhibition? How is it modified in epilepsy? Epilepsia. 2000;41 Suppl 6:S90-5.
 7. J. Krystal, G. Sanacora, H. Blumberg, A. Anand, D.S. Charney, G. Marek, C.N. Epperson, A. Goddard and G.F. Mason. Glutamate and GABA systems as targets for novel antidepressant and mood-stabilizing treatments, Mol Psychiatr 7 (2002), S71–S80
 8. Edden RA, Crocetti D, Zhu H, Gilbert DL, Mostofsky SH.Reduced GABA concentration in attention-deficit/hyperactivity disorder.Arch Gen Psychiatry. 2012 Jul;69(7):750-3. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2011.2280.
 9. Sterley TL, Howells FM, Russell VA.Evidence for reduced tonic levels of GABA in the hippocampus of an animal model of ADHD, the spontaneously hypertensive rat.Brain Res. 2013 Dec 6;1541:52-60. doi: 10.1016/j.brainres.2013.10.023. Epub 2013 Oct 22.
 10. Abdou AM1, Higashiguchi S, Horie K, Kim M, Hatta H, Yokogoshi H. Relaxation and immunity enhancement effects of gamma-aminobutyric acid (GABA) administration in humans.Biofactors. 2006;26(3):201-8.
 11. T. Murata, Y. Koshino and M. Omori, Quantitative EEG study on Zen medication, Jpn J Psychiat Neurol 48 (1994), 881–890.
 12.  J. William and W. Harry, EEG alpha activity reflects emotional and cognitive processes, Science 228 (1985), 750–752
 13. http://www.pharmafoods.co.jp/english/
 14. Nathan PJ, Lu K, Gray M, Oliver C.The neuropharmacology of L-theanine(N-ethyl-L-glutamine): a possible neuroprotective and cognitive enhancing agent.J Herb Pharmacother. 2006;6(2):21-30.
 15. Nobre, AC; Rao, A; Owen, GN (2008). “L-theanine, a natural constituent in tea, and its effect on mental state”. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 17 Suppl 1: 167–8.
 16. Weeks BS.Formulations of dietary supplements and herbal extracts for relaxation and anxiolytic action: Relarian.Med Sci Monit. 2009 Nov;15(11):RA256-62.
 17. Nemeroff CB: The role of GABA in thepathophysiology and treatment of anxiety disorders. Psychopharmacol Bull, 2003; 37: 133–46
 18. Kendell SF, Krystal JH, Sanacora G: GABA andglutamate systems as therapeutic targets in depressionand mood disorders. Expert Opin Ther Targets, 2005; 9: 153–68
 19. Kugaya A, Sanacora G: Beyond monoamines: glutamatergic function in mood disorders. CNS Spectr, 2005; 10: 808–19
 20. Krystal JH, Sanacora G, Blumberg H: Glutamate and GABA systems as targets for novel antidepressant and mood-stabilizing treatments. Mol Psychiatry, 2002; 7: S71–80
 21. Treiman DM: GABAergic mechanisms in epilepsy. Epilepsia, 2001; 42: 8–12
 22. Gottesmann C: GABA mechanisms and sleep. Neuroscience, 2002; 111: 231–39
 23. Chen Z, Yang J, Tobak A: Designing new treatments for depression and anxiety. IDrugs, 2008; 11(3): 189–97
 24. http://www.buildmybody.nl/aminozuur-onder-de-loep-l-triptofaan-betere-rust-grotere-spieren/
 25. http://www.buildmybody.nl/sex-bier-wiet-en-spieren-deel-1-cannabis/
girl-2

Ben je op zoek naar een Coach of Personal Trainer?

 • Gratis matchingservice
 • Afgestemd op Jouw Unieke Behoeften
 • Expert coaches beschikbaar
Zoek voor mij een Coach
girl

Personal Trainer? Bekijk de Alles-in-één trainings- en voedingssoftware!

Geheel vernieuwde versie met alles wat je nodig hebt om je personal training nog persoonlijker te maken en je business te automatiseren.
Vanaf het voorjaar van 2024 beschikbaar voor iedereen, meld je aan voor een speciale lanceringskorting.

Aanmelden lanceringskorting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer artikelen